دانستني هاي فني خودرو

MoshakhastFani2
عنوان حجم
سیستم ESP ۲۴۶ kB دانلود
سيستم HAC و DAC ۳۲۲ kB دانلود
سيستم ترمز EBD ۲۲۸ kB دانلود
ايربگ ۵۴۷ kB دانلود
سيستم توربوشارژر ۳۹۴ kB دانلود
سنسور دور موتور ۴۹۵ kB دانلود
دريچه گاز ۶۰۸ kB دانلود
ديود و آلترناتور ۷۳۱ kB دانلود
سنسور سرعت ۶۸۹ kB دانلود

براي مشاهده مشخصات كلي فنی خودرو ، اينجا را كليك كنيد.

ShareShare on LinkedInShare on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter