اخبار و رویدادها

اخبار و رویدادها

براساس نتايج آخرين ارزيابي صورت گرفته توسط شركت بازرسيكيفيت و استاندارد ايران، خدمات پس از فروش ايران خودرو (ايساكو) در بين تمامي‌شركت هايخودرو سازي داخلي با كسب بالاترين اميتاز عنوان برترين شركت خدمات پس از فروش كشوردر سال    88 را كسب كرد.

 مهندس جواد نجم الدين مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو با بيان اين مطلب گفت: كسب رتبه نخست درخدمات پس از فروش، توسط ايساكو مرهون تلاش هاي خستگي ناپذير مردان خط توليد، تعميرگاههاي مجاز و قطعه سازان است.
مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو تاكيد كرد: درخدمات پس از فروش گام هاي اوليه را برداشته‌ايم و تارسيدن به استاندارد هاي جهاني با يد كوشش فراواني صورت گيرد.
وي از اضافه شدن 25 نمايندگي جديد به شبكه خدمات پس از فروش ايران خودرو خبر داد و تصريح كرد: براساس نتايج ارزيابي صورت گرفته از سوي شركت بازرسي و كيفيت و استاندارد ايران، خدمات پس از فروش ايران خودرو ( ايساكو) با كسب بالاترين امتياز حائز رتبه نخست شد.
مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو تصريح كرد: تمامي‌شبكه خدمات پس از فروش گروه صنعتي ايران خودرو عزم خودرا براي ارايه خدمات مطلوب به مشتريان و جلب رضايت آنان جزم كرده‌اند.
مهندس نجم الدين تصريح كرد: بازرسي هاي نامحسوس از شبكه خدمات پس از فروش ايران خودرو، پيگيري شكايت مشتريان و توجه به اصل مشتري مداري از اولويت هاي مهم اين گروه صنعتي است.
گفتني است در ارزيابي سال 88 13تعداد 36 شرکت عرضه کننده خودرو (شامل 24 شرکت توليد کننده و 12 شرکت وارد کننده خودرو) مورد ارزيابي قرار گرفته‌اندكه خدمات پس از فروش ايران خودرو (ايساكو) بالاترين امتياز را كسب و برترين شركت خدمات پس از فروش سال 1388 شده است.
 

 

دفعات مشاهده : 21953