شرایط اخذ نمایندگی

شرایط اخذ نمايندگي

  • داشتن حداقل 1000 متر مترمربع زمين يا تعميرگاه آماده در يكي از خيابانهاي اصلي يا معابر پر تردد با عرض حداقل 20 متر در مجاورت خيابان
  • ارائه اسناد مالكيت (بنام متقاضي)
  • داشتن توان مالي كافي جهت احداث ، استانداردسازي ، خريد تجهيزات و افتتاح نمايندگي
  • داشتن حداقل تحصيلات ديپلم
  • داشتن تجربه و تخصص در يكي از زمينه هاي تعميرات خودرو، فروش خودرو ، فروش لوازم يدكي و مديريت شركتها و مراكز خدماتي در غير اين صورت داشتن تحصيلات ليسانس و بالاتر
  • داراي سن 30 تا 55 سال
  • ملك مورد نظر در فاصله مجاز از ديگر نمايندگيهاي ايران خودرو قرار داشته باشد (حداقل 1000 متر)
  • نياز به نمايندگي در شهر مورد نظر طبق برنامه نياز سنجي تدوين شده توسط اداره توسعه و ارتقاء وجود داشته باشد .