en

ثبت درخواست ایساکو کارت

isaco shop

فروش اعتباری خدمت و قطعه به كاركنان نهادها و سازمان‌ها

در دنیای امروز داشتن منابع انسانی کارآمد و با انگیزه و هم‌چنین حفظ و توسعه آن یکی از مهم‌ترین عوامل‌ موفقیت برای رسیدن به اهداف هر سازمان است.

اما همیشه این سوال مطرح می‌شود كه چه عواملی تضمین کننده ایجاد نیرویی کارآمد و علاقمند در سازمان‌ها است؟

از آن‌ جاییكه ارائه خدمات رفاهی به کارکنان یکی از مباحث مهم مدیریت منابع انسانی سازمان، شرکت‌های کوچک و بزرگ محسوب می‌شود امروزه مدیران خوش‌فکر و آینده نگر ارزش سرمایه‌های انسانی خود را به خوبی می‌دانند و به خوبی دریافته‌اند که ارائه خدمات رفاهی علاوه بر حقوق و مزایا نقش بسیار مطلوبی در ایجاد انگیزه و بهبود عملکرد کارکنان دارد.

اطلاعات بیشتر ...