سلاجقه مدیرعامل شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو شد1400/12/28
در حکمی از سوی مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو، بابک سلاجقه به عنوان مدیرعامل ایساکو منصوب شد.

ایکوپرس- در متن این حکم، بر پیشبرد اهداف گروه صنعتی ایران‌خودرو، توسعه بازار خارج از گروه، بهبود روش‌های تامین منابع مالی، بهبود و اثربخشی مدیریت منابع و مصارف شرکت و افزایش بهره‌وری و مدیریت اثربخش هزینه‌ها تاکید شده است.

گفتنی است، سلاجقه از مدیران باسابقه شبکه خدمات پس از فروش ایران‌خودرو است و پیش از این مدیرعاملی شرکت همگام خودرو را برعهده داشته است. مدیریت بخش برق و الکترونیک شرکت ساپکو، مدیر طراحی و مهندسی و معاونت ساخت و خودکفایی این شرکت نیز بخش دیگری از کارنامه حرفه‌ای وی است.

اشتراک گذاری