en
کاسه نمد دیفرانسیل
کاسه نمد دیفرانسیل
کاسه نمد دیفرانسیل

کاسه نمد دیفرانسیل

در واقع کار کاسه نمد آب بندی و ممانعت از نشت ماده سیال مانند روغن به بیرون است.کاسه نمد معمولا در جوار و نزدیکی قطعاتی همچون میل لنگ، بلبرینگ ها، پلوس، پیستون، کمک فنر، شیر فرمان و سوپاپ‌ها به راحتی پیدا می‌شوند و با توجه به نوع کارکرد این قطعات، استفاده از قطعه اصلی و با کیفیتی که مورد تاییدسازنده نیز باشد از اهمیت بسزایی برخودرو است.