Example
Example

ترموستات بادمای اسمی بازشدن:88درجه

یکی دیگر از قطعات داخلی خودرو که بسیار پرکاربرد و با اهمیت می باشد، ترموستات می باشد. در حقیقت ترموستات خودرو ابزاری است که باعث تنظیم درجه حرارت موتور شده و دمای موتور را معمولا در حدود 85 درجه حفظ می نماید.البته دمای مناسب هر موتور مطابق تعریف سازنده مشخص میگردد.