سرسیلندر موتور
سرسیلندر موتور
سرسیلندر موتور
سرسیلندر موتور

سرسیلندر موتور

سرسیلندر یکی از قطعات اصلی تشکیل دهنده موتور را تشکیل میدهند که علاوه بر آن قطعات اصلی دیگری به آن متصل میباشد از جمله تجهیزات مربوط به سوخت‌رسانی (انژکتور) و تجهیزات جرقه‌زنی (شمع). تنها در موتورهای احتراق داخلی چهارزمانه وجود دارند و علت استفاده از آن‌ها این است که اگر به علت خرابی نیاز باشد که سیلندرها یا پیستونها دستکاری شوند، یا برداشته شوند، با باز کردن سرسیلندر دسترسی به آن‌ها بسیار ساده‌تر خواهد بود. سرسیلندر شاید به صورت مستقیم نقشی در فرایند احتراق نداشته باشد ولی به صورت غیرمستقیم حمایت کاملی از این پروسه می‌کند.