en
سرسیلندر موتور TU5JP4
سرسیلندر موتور TU5JP4
سرسیلندر موتور TU5JP4
سرسیلندر موتور TU5JP4

سرسیلندر موتور TU5JP4

cylinder head tu5jp4

سرسیلندر یکی از قطعات اصلی تشکیل دهنده موتور را تشکیل میدهند که علاوه بر آن قطعات اصلی دیگری به آن متصل میباشد از جمله تجهیزات مربوط به سوخت‌رسانی (انژکتور) و تجهیزات جرقه‌زنی (شمع). تنها در موتورهای احتراق داخلی چهارزمانه وجود دارند و علت استفاده از آن‌ها این است که اگر به علت خرابی نیاز باشد که سیلندرها یا پیستونها دستکاری شوند، یا برداشته شوند، با باز کردن سرسیلندر دسترسی به آن‌ها بسیار ساده‌تر خواهد بود. سرسیلندر شاید به صورت مستقیم نقشی در فرایند احتراق نداشته باشد ولی به صورت غیرمستقیم حمایت کاملی از این پروسه می‌کند.