en
سنسور فشارهوا
سنسور فشارهوا
سنسور فشارهوا
سنسور فشارهوا

سنسور فشارهوا

air pressure sensor

سنسور فشار هوا یکی از مهمترین قطعات موجود در خودرو های انژکتوری میباشد که یکی از وظایف اصلی آن سنجش میزان جرم هوا با توجه به موقعیت مکانی خودور و ارسال سیگنال مناسب به ECU جهت ترکیب میزان سوخت به نسبت هوا را دارد. با توجه به مکانی که خودرو در آن قرار می گیرد، فشار هوای محیط و داخل منیفولد متغیر است. به عنوان مثال فشار هوا در مکان های کوهستانی پر ارتفاع، کمتر و در مکان هایی که نزدیک به سطح دریا و اقیانوس باشند، بیشتر است. به همین جهت در طراحی این حسگر، اتمسفر بیرون و درون داخل دریچه ی هوا اندازه گیری شده و اطلاعات مربوط به آن ها به ECU ارسال می شود.