en
غلتک هرزگرد
غلتک هرزگرد
غلتک هرزگرد
غلتک هرزگرد

غلتک هرزگرد

از قطعه غلتک برای انتقال نیروی محرکه موتور خودرو به سایر بخش ها ماننددینام، پمپ هیدرولیک فرمان، واتر پمپ، میل سوپاپ و … از تسمه یا در برخی خودرو ها از زنجیر استفاده می‌شود. غلتک ها یکی از مهم ترین قطعات بکار رفته در موتور هر خودرویی میباشد که همانگونه که اشاره شد به کمک تسمه ها وظیفه انتقال نیرو از چرخ دنده اصلی( که عمدتا میل لنگ میباشد) به سایر قطعات را دارد. در صورت خرابی غلتک ها صدای ناهنجاری از ناحیه موتور خصوصا در ابتدای روشن شدن موتور خواهید شنید که در صورت تداوم این موضوع امکان پارگی تسمه وجود خواهد داشت.