en
کمک فنر جلو
کمک فنر جلو
کمک فنر جلو
کمک فنر جلو

کمک فنر جلو

front shock absorber

کمک فنر ها وسیله های هستند مکانیکی که در بین بدنه و هر چرخ نصب می‌شود تا از نوساناتی که از طریق فنرها به بدنه وارد میشوند را کنترل یا دفع نمایند. یک سمت کمک‌فنر به اتاق یا شاسی خودرو متصل شده است و سمت دیگر آن به قسمتی از سیستم تعلیق (بازویی یا طبق) متصل است. در این وضعیت حرکت فنر سبب افزایش و کاهش طول کمک‌فنر می شود.