کمک فنر
کمک فنر
کمک فنر
کمک فنر

کمک فنر

کمک فنر یکی از اجزای اصلی سیستم تعلیق است که هماهنگونه که از نام آن پیداست وظیفه آن گرفتن ارتعشات فنر میباشد. این قطعه یک وسیله هیدرولیکی لوله مانند است که در نزدیکی هر چرخ نصب می شود تا نوسانات فنر ها را کنترل.یک سمت آن به بدنه خودرو و سمت دیگر آن به قطعه ای متحرک از سیستم تعلیق، مانند پوسته اکسل یا طبق متصل است.در این وضعیت حرکت فنر سبب افزایش و کاهش طول کمک فنر می شود.