en
میل سوپاپ
میل سوپاپ
میل سوپاپ
میل سوپاپ

میل سوپاپ

میل سوپاپ که به میل بادامک نیز شهرت دارد، یکی از قطعات اصلی موتور خودرو است که از آن برای باز و بسته کردن سوپاپ ها استفاده می شود. محور اصلی میل سوپاپ، استوانه ای فلزی است که روی آن، دایره هایی غیر هم محور قرار گرفته است. دنده ای که با زنجیر یا تسمه تایمینگ به میل لنگ وصل شده، حرکت می کند و با حرکتش، سبب چرخش میل سوپاپ می شود.