اخبار و رویدادها

مقيمي به ايساكو براي بازنگري درفعاليت‌هاي تامين و توزيع قطعات يدكي ماموريت داد:

ارائه برنامه‌های خلاقانه درخدمات پس از فروش برای جلب رضایت مشتریان

۳۰ شهریور ۱۳۹۸

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو درراستای ارتقای سطح کیفی خدمات پس از فروش و جلب حداکثری رضایت مشتریان به ایساکو ماموریت داد تا تمامی فرآیند‌های کاری در این حوزه مورد بازنگری دقیق قرار گیرد.

فرشاد مقیمی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو درابلاغیه به شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو، تاکید کرده است، بازنگری درتمامی فعالیت‌های حوزه خدمات پس از فروش شامل اصلاح رویه‌ها، آئین نامه‌ها و استاندارد‌های اجرایی مرتبط با شبکه نمایندگی‌ها به گونه‌ای باعث سهولت درتصمیم‌گیری، تسریع درانجام امور این حوزه و کاهش هزینه سربار نمایندگی‌ها شود.

در این ابلاغیه آمده است، بازنگری درفعالیت‌های تامین و توزیع قطعات یدکی به ویژه درحوزه خدمات پس از فروش وتهیه برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت به منظور قطعات یدکی مورد نیاز مشتریان همواره در شبکه نمایندگی‌های مجاز در دسترس باشد.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از دیگر موارد ابلاغیه به شرکت ایساکو را ‌ارائه برنامه‌های نوین و خلاقانه درجهت بهبود در فضای کسب و کار این شرکت و شبکه خدمات پس از فروش با در نظر داشتن خردمالی و حذف موازی کاری و امور غیر ضروری و راهکارهای بهبودمدیریت برهزینه خدمات پس از فروش و کاهش هزینه‌های جاری شبکه نمایندگی‌ها دانست.

مقیمی از شرکت ایساکو خواست، از نظرات خبرگان و مشارکت تشکل‌های تخصصی درراستای اجرایی شدن هرچه بهتر برنامه‌ها و سیاست‌های اعلامی بهره گیرد.

 مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو با توجه به اهمیت ذینفعان این خودرو ساز وجلب رضایت آنان از حوزه خدمات پس از فروش این ابلاغیه را در روز جمعه هفته گذشته به ایساکو صادر کرد.

695