اخبار و رویدادها

اسناد مزایده شماره1-96 ملک اداری بازار زیتون کیش(2-1-96)

۲ خرداد ۱۳۹۶

مزایده 96-01

دانلود اسناد مورد نیاز برای مزایده: