اخبار و رویدادها

اولین آزمون الکترونیکی اطلاعیه‌های فنی ایساکو برگزار شد

۱۶ خرداد ۱۳۹۶

کارشناسان فنی نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو در رقابتی سنگین، در اولین آزمون الکترونیکی اطلاعیه های فنی شرکت کردند.

کارشناسان فنی نمایندگی‌های مجاز سراسر کشور در آزمونی که در تاریخ هفتم خردادماه توسط مدیریت آموزش فنی ایساکو به‌صورت الکترونیکی برگزار شد، شرکت کرده و میزان دانش و آگاهی خود از مطالب اطلاعیه‌های فنی را مورد سنجش قرار دادند.

مطابق با رویه آزمون، به هر یک از کارشناسان فنی نمایندگی‌های مجاز،  نام کاربری و گذرواژه معینی تخصیص یافت تا به وسیله آن به سایت آزمون الکترونیکی مدیریت آموزش فنی ایساکو وارد شده و در بازه زمانی مشخص به سوالات پاسخ دهند.

لازم به ذکر است اطلاعیه‌های فنی/عیب‌یابی، به صورت مستمر در اختیار کارشناسان فنی نمایندگی‌های قرار می‌گیرد و این آزمون ضمانت اجرایی یادگیری مفاهیم آن است.

758