اخبار و رویدادها

با تلاش در مسیر توسعه پایدار؛

دریافت گواهی‌نامه سیستم مدیریت یکپارچه توسط تعمیرگاه‌های مرکزی ایران خودرو

۱۵ دی ۱۳۹۷

مدیرعامل شرکت همگام خودرو اظهار داشت: به منظور استقرار سیستم مدیریت یکپارچه در سطح شبکه تعمیرگاه‌های مرکزی با تأکید بر بهبود روش‌ها در خدمات‌دهی و بهینه‌سازی مستمر فرایندهای کاری در جهت نیل به اهداف سازمانی و تأمین رضایتمندی مشتریان تلاش مضاعفی در همگام خودرو انجام شد.

مهندس بابک سلاجقه در ادامه گفت: این شرکت، با اجرای برنامه‌های اصلاحی و رفع مغایرت‌ها و عدم تطابق‌ها، موفق به استقرار نظام مدیریت یکپارچه(IMS) مشتمل بر استانداردهای مدیریت کیفیت (۹۰۰۱ISO)، مدیریت محیط زیست (۱۴۰۰۱ISO) و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌‌ای (۱۸۰۰۱ OHSAS) در سطح شبکه تعمیرگاه‌های مرکزی ایران خودرو شد و نتایج این اقدامات با بهبود شاخص‌های عملکردی و شاخص‌های رضایت مشتری طی چند ماه اخیر کاملا مشهود بوده است.

وی افزود: همزمان با تلاش برای کسب سه استاندارد فوق، این شرکت در راستای مأموریت اصلی خود که همانا ارائه خدمات مطلوب و تأمین رضایت‌مندی مشتریان است دو استاندارد مدیریت رسیدگی به شکایات (ISO10002 ) و مدیریت سنجش رضایت مشتریان (ISO10004) را نیز دریافت کرد.

مهندس سلاجقه ضمن تأکید بر نقش حمایتی شرکت ایساکو در بازنگری و پایش اهداف و استراتژی‌ها، کنترل و پایش رضایت مشتری و تعریف پروژه‌های بهبود، افزود: برخود لازم می‌دانم از حمایت مدیر ارشد شرکت ایساکو و تلاش مجدانه و همدلی کارکنان شرکت همگام خودرو در دستیابی به این افتخار قدردانی نمایم.

وی در ادامه بیان داشت: امید است در ادامه مسیر توسعه با استمرار روحیه مسئولیت‌پذیری و تلاش و اهتمام به توسعه فضاهای فکری، پیشتازی در ارائه خدمات مطلوب به مشتریان گروه صنعتی ایران خودرو از سوی این شرکت مستمر باشد.

 

739