اخبار و رویدادها

جشنواره نوروزي مسير خدمت رساني ايساكو را تعيين میكند

۲۴ اسفند ۱۳۹۴

سيدرضا حسيني مديرعامل شركت خدمات پس از فروش ايران خودرو، با اعلام اين خبر، گفت: جشنواره خدمات نوروزي با همكاري 519 نمايندگي ايران خودرو در سراسر كشور اجرا میشود كه از اين تعداد 287 نمايندگي به صورت شبانه روزي فعال هستند.

421214331_74774

IMG_20160317_161249-1

او ناوگان خدمت رسان در جشنواره خدمات نوروزي ايساكو را بيش از 2100 ناوگان آماده در مسيرهاي پرتردد كشور ذكر كرد و گفت: براي تامين اقلام مازاد بر اقلام پرمصرف پيش بيني شده نيز، 262 فروشگاه ايساكو نيز آماده عرضه خدمات و قطعات مورد نياز مشتريان خواهند بود.

مديرعامل ايساكو تعداد نمايندگي هاي فعال در طرح را 67 درصد ظرفيت شبكه خدمات پس از فروش ايران خودرو دانست و با بيان اين كه 464 قطعه پرمصرف در سبد قطعات تامين شده قرار دارد، گفت: 850 هزار قطعه از يك هفته قبل از آغاز جشنواره، در اختيار نمايندگي ها قرار گرفته است.

حسيني شبكه متخصص و آگاه، قطعات مناسب و با كيفيت و زمان مناسب براي خدمت رساني، از شاخص هايي دانست كه در جشنواره خدمات نوروزي مورد پايش و سنجش قرار میگيرد و گفت: بر اساس بازخوردهايي كه از اجراي طرح جشنواره نوروزي دريافت میكنيم، مسير ارايه خدمت به مشتريان در سال 95 را تعيين خواهيم كرد.

او از تصويب آيين نامه مراقبتيي از عملكرد نمايندگي ها در طرح خدمات نوروزي خبر داد و گفت: عملكرد نمايندگي هاي فعال به صورت مستمر پايش خواهد شد و در صورت بروز تخلف اقدام تنبيهي مناسب پيش بيني شده است.

IMG_20160317_162521

مديرعامل ايساكو برهزينه هاي دريافتي از مشتريان بر اساس تعرفه هاي تعيين شده تاكيد كرد و گفت: اجرت خدمات از موارد پيش بيني شده در سيتسم نظارتي است و در صورتي كه مشتري اجرت دريافتي را متناسب با خدمات نمیداند، میتواند به شماره 096440 تماس گرفته و طرح موضوع كند.

او با اشاره به آمادگي ايساكو براي ارايه خدمات عمومیبه خودروهاي خارج از شبكه ايران خودرو، در باره امدادهاي متفرقه و غيرمجاز گفت: بايد با افزايش توانمندي هاي خود، باعث شويم مردم به سمت امدادهاي متفرقه نروند و خدمات مناسب ما به عنوان يك مانع در اين زمينه عمل كند.

حسيني از آغاز اجراي فرايند بهبود مستمر در شبكه خدمات پس از فروش ايران خودرو خبر داد و گفت: در آينده نزديك شاهد افزايش رضايت مندي مشتريان در اين حوزه خواهيم بود.

IMG_20160317_162645

مديرعامل ايساكو در پايان صيانت از مشتريان را از وظايف و مسووليت هاي اجتماعي ايران خودرو خواند و اظهار كرد: اميدوارم با استفاده از تجارب سال هاي گذشته و با رويكردي نوين و خلاقانه در بخش خدمات پس از فروش، سفر نوروزي بي دغدغه اي را براي مشتريان ايران خودرو رقم بزنيم.

669