حقوق مشتریان

گارانتي خودرو

شرکت ايران خودرو كيفيت و عملكرد مناسب خودروي توليدي خود را تضمين نموده و متعهد ميشود كليه ايرادات ناشي از هرگونه نقص در كيفيت قطعات و فرايند مونتاژ خودرو را طي مدتي معين و يا كاركرد مشخص ( هر كدام زودتر منقضي گردد)، بصورت رايگان مطابق شرايط مندرج در كارت گارانتي برطرف نمايد.

عنوان حجم لینک دانلود
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ۵۸ KB دانلود
آیین نامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان ۱ MB دانلود
اطلاعات گارانتی مورد نیاز مشتری ۴ MB دانلود