دانستنی های فنی خودرو

عنوان حجم لینک دانلود
سیستم ESP ۲۴۶ kB دانلود
سیستم HAC و DAC ۳۲۲ kB دانلود
سیستم ترمز EBD ۲۲۸ kB دانلود
ایربگ ۵۴۷ kB دانلود
سیستم توربوشارژر ۳۹۴ kB دانلود
سنسور دور موتور ۴۹۵ kB دانلود
دریچه گاز ۶۰۸ kB دانلود
دیود و آلترناتور ۷۳۱ kB دانلود
سنسور سرعت ۶۸۹ kB دانلود

برای مشاهده مشخصات كلی فنی خودرو ، اینجا را كلیك كنید.