نمایندگی هاجستجوی نمایندگی مجاز ایران خودرو

اطلاعیـه لغو یا تعلیق امتیاز نمایندگی

به اطلاع مشتریان محترم می‌رساند، به استناد ابلاغیه کمیسیون اعطاء و لغو نمایندگی‌های گروه صنعتی ایران‌خودرو، نمایندگی‌های اعلام شده در جدول زیر در سال 1397، لغو یا تعلیق امتیاز شده و هر گونه فعالیت این مراکز درحوزه‌های فروش خودرو و خدمات پس از فروش، به عنوان نماینده ایران‌خودرو یا شرکت ایساکو، (تا صدور اطلاعیه جدید) غیرقانونی و غیرمجاز است.

لیست نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون اسفند ماه 97

ردیف

استان

کد نمایندگی

شهر

صاحب امتیاز

وضعیت

1

تهران

1166

تهران

حسین خدابخشی

تعلیق کامل

2

همدان

1532

نهاوند

شرکت سهند خودرو نهاوند

تعلیق کامل

3

اصفهان

4024

یزد

مهدی دهقان بنادكی

لغو

4

تهران حومه

1412

اراک

ناصر آزموده فر

لغو

5

رشت

1981

رشت

شرکت شمال موتور گیلان

لغو

6

شیراز

2291

صفا شهر

عبدالرسول موسوی پور

لغو

7

کرمان

4144

جیرفت

محمود کریمی افشار

لغو

لیست نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون بهمن ماه 97

ردیف

دفتر

 نمایندگی

شهر

صاحب امتیاز

نتیجه کمیسیون

1

تهران حومه

1276

پاکدشت

علیرضا دیانتی

تعلیق

2

شیراز

2286

شیراز

شركت شیراز خودرو سعدی

تعلیق

3

رشت

1981

رشت

شرکت شمال موتور گیلان

قطع فروش و تعلیق خدمات

5

تهران حومه

1239

محمدشهر

صمدآقا بداغی

لغو

6

تهران حومه

1359

قزوین

شركت خودرو یدك جهان گستر

لغو

7

مشهد

3097

شیروان

شركت خودروگستران شیروان

لغو

8

تهران

1004

تهران

مرحوم علیرضا راسی

لغو

 

نامیندگی های لغو تعلیق شده