نمایندگی هانمایندگی مجاز

کسب و کار تعریف شده در حوزه فعالیت های فروش و خدمات پس از فروش محصولات ایران خودرو می باشد که صاحب امتیاز حقیقی/ حقوقی آن بر اساس معیارها و ضوابط تعریف شده شرکت ایران خودرو با فراهم کردن زیر ساخت های مطابق با استانداردهای ایران خودرو اقدام به ایجاد و راه اندازی آن می نماید.

حداقل فضای فیزیکی مورد نیاز برای احداث نمایندگی ۱۰۰۰ متر مربع با بر اصلی ۲۰ متر می باشد.

نمایندگی مقیاس کوچک

کسب و کار تعریف شده در حوزه فعالیت های فروش و خدمات پس از فروش محصولات ایران خودرو می باشد که صاحب امتیاز حقیقی/ حقوقی آن بر اساس معیارها و ضوابط تعریف شده شرکت ایران خودرو با فراهم کردن حداقل زیر ساخت های مطابق با استانداردهای ایران خودرو اقدام به ایجاد و راه اندازی آن می نماید. حداقل فضای فیزیکی مورد نیاز برای احداث نمایندگی ۵۰۰ متر مربع با بر اصلی ۱۲ متر می باشد.

فرم اخذ مجوز نمایندگی

شعبه خدماتی

کسب و کار تعریف شده در حوزه فعالیت های خدمات پس از فروش محصولات ایران خودرو می باشد که یک متقاضی با داشتن شرایط تعریف شده بر اساس ضوابط شرکت ایساکو تحت پوشش یک نمایندگی مجاز یا صاحب امتیاز نمایندگی مجاز فعال به صورت مستقل بر اساس معیارها و ضوابط تعریف شده شرکت ایران خودرو با فراهم کردن حداقل زیر ساخت های مطابق با استانداردهای ایران خودرو اقدام به ایجاد و راه اندازی آن می نماید. حداقل فضای فیزیکی مورد نیاز برای احداث شعبه خدماتی ۴۰۰-۵۰۰ متر مربع با حداقل بر اصلی ۵ متر می باشد.

فرم اخذ مجوز شعب خدماتی


جستجوی نمایندگی مجاز ایران خودرو

اطلاعیـه لغو یا تعلیق امتیاز نمایندگی

به اطلاع مشتریان محترم می‌رساند، به استناد ابلاغیه کمیسیون اعطاء و لغو نمایندگی‌های گروه صنعتی ایران‌خودرو، نمایندگی‌های اعلام شده در جدول زیر، لغو یا تعلیق امتیاز شده و هر گونه فعالیت این مراکز درحوزه‌های فروش خودرو و خدمات پس از فروش، به عنوان نماینده ایران‌خودرو یا شرکت ایساکو، (تا صدور اطلاعیه جدید) غیرقانونی و غیرمجاز است.

لیست نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون اعطاء و لغو نمایندگی ها(اسفند ماه ۱۴۰۰)

ردیف دفتر منطقه ای كد نمایندگی شهر صاحب امتیاز نتیجه کمیسیون
۱ تهران حومه ۳۳۱۶ سرخه محمد اسلامی راد لغو امتیاز
۵ تهران ۱۱۲۸ تهران محسن اسماعیلی تعلیق امتیاز

لیست نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون اعطاء و لغو نمایندگی ها(بهمن ماه ۱۴۰۰)

ردیف دفتر منطقه ای كد نمایندگی شهر صاحب امتیاز نتیجه کمیسیون
۱ آذربایجان ۱۹۱۰ ارومیه شرکت تعاونی تاکسیداران ارومیه لغو امتیاز
۲ اصفهان ۲۰۳۲ اصفهان شركت تضامني حافظ قطعات وشركاء لغو امتیاز
۳ رشت ۱۹۸۷ بندر انزلی شركت ساسان شايان خزر تعلیق فروش خودرو
۴ مشهد ۳۰۱۷ فریمان محمد زحمتكش تعلیق فروش خودرو

لیست نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون اعطاء و لغو نمایندگی ها(دی ماه ۱۴۰۰)

ردیف دفتر منطقه ای كد نمایندگی شهر صاحب امتیاز نتیجه کمیسیون
۱ رشت ۳۳۸۲ مرزن آباد احمدعلی خرمی تعلیق کامل
۲ ساری ۳۲۱۵ مینودشت شرکت تضامنی خودرو جهانی تعلیق کامل
۳ رشت ۳۳۲۶ چالوس سلمان صائمیان تعلیق فروش
۴ کرمان ۴۲۲۲ سیب و سوران محمد رضا زهی تعلیق کامل
۵ کرمان ۴۱۱۵ جیرفت عبدالعظیم جاودانی اصفهانی لغو

لیست نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون اعطاء و لغو نمایندگی ها(آذر ماه ۱۴۰۰)

ردیف دفتر منطقه ای كد نمایندگی شهر صاحب امتیاز نتیجه کمیسیون
۱ اصفهان ۲۰۴۹ خمینی شهر شکراله ناظری لغو
۲ تبریز ۱۸۴۱ تبریز محمدحسین خان محمدی گل لغو
۳ تهران ۵۱۰۳ تهران حسین نصیرپور لغو
۴ تهران حومه ۱۲۹۶ جاجرود احمد یزدان پرست تغو
۵ ساری ۳۳۲۹ بابل عسکری نامدار بابلی لغو

لیست نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون اعطاء و لغو نمایندگی ها(آبان ماه ۱۴۰۰)

ردیف دفتر منطقه ای كد نمایندگی شهر صاحب امتیاز نتیجه کمیسیون
۱ کرمان ۴۱۱۵ جیرفت عبدالعظیم جاودانی اصفهانی تعلیق فروش
۲ رشت ۱۹۷۲ آستارا بختیار کریم نیا تعلیق فروش
۳ شیراز ۲۲۱۱ شیراز شرکت صدرا موتور پارسیان تعلیق فروش
۴ مشهد ۳۰۶۲ چناران شرکت تضامنی حسین فرخنده وشرکا تعلیق فروش
۵ آذربایجان ۱۸۰۴ تبريز احمد شيباني اقدم تعلیق کامل
۶ همدان ۲۸۱۵ سرپل ذهاب غلامرضا شریفی لغو
۷ شیراز ۲۷۰۴ دهدشت شرکت امیر خودرو کهگیلویه لغو

لیست نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون اعطاء و لغو نمایندگی ها(مهر ماه ۱۴۰۰)

ردیف دفتر منطقه ای كد نمایندگی شهر صاحب امتیاز نتیجه کمیسیون
۱ اصفهان ۲۰۲۰ اصفهان غلامحسین مدنیان محمدی لغو
۲ اصفهان ۲۰۳۲ اصفهان شركت تضامنی حافظ قطعات وشركاء تعلیق کامل
۳ تهران حومه ۱۲۰۵ کرج شركت مركزی يدك خودرو تعلیق کامل

لیست نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون اعطاء و لغو نمایندگی ها(شهریور ماه ۱۴۰۰)

ردیف دفتر منطقه ای كد نمایندگی شهر صاحب امتیاز نتیجه کمیسیون
۱ آذربایجان ۱۹۱۰ ارومیه شرکت تعاونی تاکسیداران ارومیه تعلیق کامل
۲ اهواز ۲۴۳۹ بندر امام حیدر عساکره تعلیق فروش
۳ اهواز ۲۴۴۶ بندر ماهشهر شركت چكاب خودرو بندر تعلیق کامل
۴ اهواز ۲۵۰۷ ایوان شرکت پارس ماشین جوی زر تعلیق فروش
۵ تهران حومه ۱۲۹۶ جاجرود احمد یزدان پرست تعلیق کامل
۶ رشت ۳۳۸۲ مرزن آباد احمدعلی خرمی تعلیق فروش
۷ همدان ۲۳۱۵ الیگودرز شركت خدماتی و توزیعی خودرو اعتماد الیگودرز لغو
۸ مشهد ۳۰۴۰ مشهد احمدرضا بختیاری تعلیق

لیست نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون اعطاء و لغو نمایندگی ها(تیرماه ۱۴۰۰)

ردیف دفتر منطقه ای كد نمایندگی شهر صاحب امتیاز نتیجه کمیسیون
۱ اصفهان ۲۰۳۲ اصفهان شركت تضامنی حافظ قطعات وشركاء قطع فروش و تعلیق خدمات
۲ آذربایجان ۱۸۶۲ آذرشهر محمدرضا فیضی لغو امتیاز
۳ تهران ۵۰۷۲ تهران علیرضا ابوالحسنی لغو امتیاز
۴ همدان ۱۵۱۹ نهاوند منوچهر رضایی لغو امتیاز

لیست نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون اعطاء و لغو نمایندگی ها(خردادماه ۱۴۰۰)

ردیف دفتر منطقه ای كد نمایندگی شهر صاحب امتیاز نتیجه کمیسیون
۱ تهران ۱۱۰۹ تهران سید محمد موسوی داویجانی تعلیق کامل
۲ تهران حومه ۱۲۱۴ محمدشهر کرمعلی دمرچی لو لغو امتیاز
۳ تهران حومه ۱۲۵۳ ورامین سید مرتضی میرجعفری لغو امتیاز
۴ تهران حومه ۱۴۲۲ اراک محمد جواد پور حسینی لغو امتیاز
۵ اهواز ۲۴۲۶ اهواز عبدالحسین ناصری قطع فروش و تعلیق خدمات
۶ آذربایجان ۱۸۳۵ اسکو فهمیه آزرم پور لغو امتیاز

لیست نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون اعطاء و لغو نمایندگی ها مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶

ردیف دفتر منطقه ای كد نمایندگی شهر صاحب امتیاز نتیجه کمیسیون
۱ آذربایجان ۱۸۳۵ ایلخچی فهیمه آزرم پور تعلیق کامل
۲ آذربایجان ۱۸۴۱ تبریز محمدحسین خان محمدی گل تعلیق کامل
۳ تهران ۵۱۰۳ تهران حسین نصیر پور تعلیق کامل
۴ همدان ۲۳۱۵ الیگودرز شرکت خدماتی توزیعی خودرو اعتماد الیگودرز تعلیق کامل
۵ اصفهان ۲۰۴۹ خمینی شهر شكراله ناظری قطع فروش و تعلیق خدمات
۶ مشهد ۳۰۷۴ اسفراین شركت كارسازان دقیق اسفراین قطع فروش و تعلیق خدمات
۷ اصفهان ۴۰۱۴ یزد مهدی كربلائیان لغو
۸ تهران ۵۰۵۹ تهران احمد زارعی لغو
۹ رشت ۲۹۰۶ رشت حمید رضا مهر بخش لغو
۱۰ تهران حومه ۱۳۶۷ قزوین محمد خندان فرد لغو

لیست نمایندگی های لغو و تعلیق شده در كمیسیون اعطاء و لغو نمایندگیها مورخ ۹۹/۱۲/۱۸

ردیف دفتر منطقه ای كد نمایندگی شهر صاحب امتیاز نتیجه کمیسیون
۱ آذربایجان ۱۸۶۲ آذر شهر محمدرضا فیضی تعلیق کامل
۲ تهران ۵۰۷۲ تهران علیرضا ابوالحسنی تعلیق کامل
۳ تهران حومه ۱۲۱۴ محمدشهر کرمعلی دمرچی لو تعلیق کامل
۴ رشت ۲۹۰۶ رشت حمید رضا مهر بخش تعلیق کامل
۵ شیراز ۲۲۷۰ شیراز شركت تضامنی شاپوریان وشركاء تعلیق کامل
۶ رشت ۱۹۹۲ اسالم شرکت الیت ماشین لغو امتیاز
۷ شیراز ۲۲۶۶ جهرم شركت دانیال موتور فارس لغو امتیاز
۸ مشهد ۳۰۷۹ مشهد علی آریایی منفرد لغو امتیاز

لیست نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون اعطا و لغو نمایندگی ها مورخ ۹۹/۱۰/۱۶

ردیف دفتر منطقه ای كد نمایندگی شهر صاحب امتیاز نتیجه کمیسیون
۱ اصفهان ۲۱۱۰ بروجن غلامرضا رفیعیان بروجنی تعلیق
۲ تهران حومه ۱۳۶۷ قزوین محمد خندان فرد تعلیق
۳ کرمان ۴۱۰۴ سیرجان علیرضا شول تعلیق
۴ تهران حومه ۱۴۱۹ خمین محمد ابراهیم قاسمی لغو امتیاز
۵ ساری ۳۳۶۰ ساری خانم منیرالسادات عمادیان ساروی لغو امتیاز
۶ شیراز ۲۲۸۷ بیرم رحمت الله شکسته لغو امتیاز
۷ کرمان ۴۲۱۵ ایرانشهر نصیر گهرام زهی لغو

لیست نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون اعطا و لغو نمایندگی ها مورخ ۹۹/۰۹/۱۰

ردیف دفتر منطقه ای كد نمایندگی شهر صاحب امتیاز نتیجه کمیسیون
۱ آذربایجان ۱۹۴۶ شوط علیرضا قدسی لغو
۲ شیراز ۲۲۸۷ بیرم رحمت اله شکسته تعلیق
۳ مشهد ۳۰۷۹ مشهد علی آریایی منفرد تعلیق
۴ اصفهان ۲۰۴۳ ورنامخواست ایرج کریمی لغو

لیست نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون اعطا و لغو نمایندگی ها مورخ ۹۹/۰۸/۰۵

ردیف دفتر منطقه ای كد نمایندگی شهر صاحب امتیاز نتیجه کمیسیون
۱ کرمان ۴۱۳۰ بم نعیم وطن خواه تعلیق کامل
۲ کرمان ۴۱۰۱ کرمان/td> شركت سریر پیشتاز كویر لغو
۳ کرمان ۴۲۱۰ چابهار بهروز قلجه لغو
۴ کرمان ۴۱۴۷ انار مهدی محمد باقری لغو
۵ مشهد ۵۰۵۳ تربت جام رسول احمدی بنکدار لغو

لیست نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون اعطا و لغو نمایندگی ها مورخ ۹۹/۰۷/۰۲۸

ردیف دفتر منطقه ای كد نمایندگی شهر صاحب امتیاز نتیجه کمیسیون
۱ اصفهان ۲۰۴۳ ورنامخواست ایرج كریمی تعلیق کامل
۲ تهران حومه ۱۴۱۹ خمین محمد ابراهیم قاسمی تعلیق کامل
۳ ساری ۳۳۲۹ بابل عسگری نامدار بابلی تعلیق کامل
۴ تهران ۵۰۶۳ تهران امیر حسین محمدی لغو
۵ تهران حومه ۱۳۰۲ قم شرکت 307 قم خدمات فنی میهن لغو

لیست نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون اعطا و لغو نمایندگی ها مورخ ۹۹/۰۶/۱۷ و کمیسیون فوق العاده مهرماه ۱۳۹۹

ردیف دفتر منطقه ای كد نمایندگی شهر صاحب امتیاز نتیجه کمیسیون
۱ تبریز ۱۹۳۹ ارومیه مهدی مرد نای بین لغو
۲ تهران ۵۰۵۹ تهران احمد زارعی تعلیق فروش
۳ آذربایجان ۱۹۴۶ شوط علیرضا قدسی تعلیق کامل
۴ تهران ۵۰۶۳ تهران امیر حسین محمدی تعلیق کامل
۵ مشهد ۳۰۵۳ تربت جام رسول احمدی بنكدار تعلیق کامل
۶ اصفهان ۲۰۹۷ اردستان محسن محبوبی لغو
۷ تهران حومه ۱۲۹۱ دماوند ابوالقاسم علیزاده لغو
۸ کرمان ۴۱۰۲ كرمان منصور لولوئی لغو
۹ کرمان ۴۱۲۴ بافت محمد كاظم غیاثی نژاد لغو

نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون مرداد ماه ۹۹

ردیف دفتر منطقه‌ای كد نمایندگی شهر صاحب امتیاز نتیجه کمیسیون
۱ اصفهان ۲۰۲۰ اصفهان غلامحسین مدنیان محمدی تعلیق کامل
۲ تهران ۱۱۴۸ تهران محمد تقی صابری زفر قندی تعلیق فروش
۳ همدان ۲۳۰۲ الیگودرز شرکت گسترش و پخش قطعات الیگودرز تعلیق فروش
۴ تهران حومه ۳۴۲۰ مهدیشهر حیدر عباسیان لغو
۵ تهران ۱۱۸۶ تهران محمد فرحزادی لغو
۶ تهران ۱۱۴۶ تهران نادر مقدم لغو
۷ اهواز ۲۵۱۵ اهواز همت زینی وند لغو
۸ اصفهان ۲۰۳۴ اصفهان مرحوم حسین صاعد لغو
۹ همدان ۲۳۰۹ کوهدشت حسین خوشناموند لغو
۱۰ رشت ۱۹۸۶ رودسر شرکت رودسر خودرو لغو
۱۱ تهران حومه ۱۴۵۷ خرمدره جمشید جعفری لغو

لیست نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون خرداد ماه ۹۹

ردیف دفتر منطقه‌ای كد نمایندگی شهر صاحب امتیاز نتیجه کمیسیون
۱ اصفهان ۲۰۲۱ دولت آباد رجبعلی باقری تعلیق کامل
۲ اصفهان ۲۰۳۴ اصفهان مرحوم حسین صاعد تعلیق کامل
۳ تهران ۱۰۳۲ تهران شركت پیمان خودرو امین تعلیق کامل
۴ رشت ۱۹۸۶ رودسر شرکت رودسر خودرو تعلیق کامل
۵ شیراز ۲۲۲۳ کازرون محمد دولت خواه تعلیق کامل
۶ مشهد ۳۰۱۹ تربت حیدریه شرکت منتخب خودرو تربت تعلیق امتیاز فروش خودرو
۷ آذربایجان ۱۸۵۸ تبریز مرحوم سید حسن موحدالقلندیس لغو
۸ آذربایجان ۱۹۱۸ قره ضیالدین مسلم سلطانی لغو
۹ تهران ۵۰۹۶ تهران امیر مقامی علمی لغو
۱۰ تهران حومه ۱۲۷۴ شهریار محمدرضا شیخلر لغو
۱۱ تهران حومه ۱۲۹۶ جاجرود احمد یزدان پرست لغو
۱۲ مشهد ۳۰۳۶ بجنورد بهروز میانجی لغو
۱۳ همدان ۲۳۱۷ خرم آباد بهمن سلیمانی لغو

لیست نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون اردیبهشت ماه ۹۹

ردیف دفتر منطقه ای كد نمایندگی شهر صاحب امتیاز نتیجه کمیسیون
1 اصفهان 2014 لنجان سید محمود حسینی لغو
2 تهران 1179 تهران حسین امیری لغو
3 ساری 3208 کردکوی محمدعلی حاجی عسگری لغو
4 همدان 2814 هرسین عبدالحمید رحیمی لغو
5 تهران 5094 تهران پنجعلی مهاجری تعلیق کامل
6 تهران 1020 تهران اكبر محمدی طاهری تعلیق کامل
7 تهران 1166 تهران حسین خدابخشی تعلیق کامل
8 تهران 1110 تهران جهانگیر میرزا امرجی تعلیق کامل
9 تهران 1186 تهران محمد فرحزادی تعلیق کامل
10 شیراز 4323 پارسیان شرکت تضامنی علیرضا انصاری و حبیب اکبری تعلیق کامل
11 كرمان 4102 كرمان منصور لولوئی تعلیق کامل
12 ساری 3360 ساری منیرالسادات عمادیان تعلیق کامل
13 ساری 3380 بابلسر محمد جواد كاظم زاده بهنمیری تعلیق کامل
14 ساری 3205 گنبد کاووس عبدالحمید امانی تعلیق خدمات
15 ساری 3223 مراوه نپه عبدالصمد یاپنگ غراوی تعلیق خدمات

لیست نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون بهمن ماه ۹۸

ردیف دفتر منطقه‌ای كد نمایندگی شهر صاحب امتیاز نتیجه کمیسیون
۱ اصفهان ۲۰۷۶ فلاورجان شرکت سمند تازان اسپادانا لغو
۲ همدان ۲۳۱۷ خرم آباد بهمن سلیمانی تعلیق

نمایندگی لغو شده در کمیسیون فوق العاده ۱۴ دی ماه

ردیف دفتر منطقه‌ای كد نمایندگی شهر صاحب امتیاز نتیجه کمیسیون
۱ اصفهان ۴۰۰۸ یزد سیدعلی حسینی پور لغو

لیست نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون دی ماه ۹۸

ردیف دفتر منطقه‌ای كد نمایندگی شهر صاحب امتیاز نتیجه کمیسیون
۱ تهران ۱۱۷۹ تهران حسین امیری تعلیق کامل
۲ مشهد ۳۰۴۹ سرخس محسن رمضان پور محمد آبادی تعلیق کامل
۳ تهران حومه ۳۴۰۸ سمنان شركت سمن كار خودرو لغو
۴ رشت ۱۹۵۷ لنگرود فیض اله ترابی گل سفید لغو
۵ رشت ۱۷۰۷ اردبیل عادل زرعی لغو

لیست نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون آذر ماه ۹۸

ردیف دفتر منطقه‌ای كد نمایندگی شهر صاحب امتیاز نتیجه کمیسیون
۱ مشهد ۳۰۴۹ سرخس محسن رمضانپور محمد آبادی تعلیق
۲ رشت ۱۹۹۴ چابکسر محمد کاظم روحی چابکی لغو

لیست نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون آبان ماه ۹۸

ردیف دفتر منطقه‌ای كد نمایندگی شهر صاحب امتیاز نتیجه کمیسیون
۱ تهران حومه ۱۲۹۷ کرج نبی گرجاسی لغو
۲ تبریز ۱۹۱۳ خوی مهدی رحماندوست لغو

لیست نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون مهر ماه ۹۸

ردیف دفتر منطقه‌ای كد نمایندگی شهر صاحب امتیاز نتیجه کمیسیون
۱ رشت ۱۷۲۱ بیله سوار خلیل شکری لغو
۲ تهران ۱۰۱۰ تهران حسین دم آبه لغو
۳ تهران ۵۰۳۷ تهران علی اكبر سلمانی ازغندی تعلیق
۴ تهران ۱۱۴۰ تهران غلامرضا حدادی تعلیق

لیست نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون تیر و شهریور ۹۸

ردیف دفتر منطقه‌ای كد نمایندگی شهر صاحب امتیاز نتیجه کمیسیون
۱ کرمان ۴۱۰۴ سیرجان علیرضا شول تعلیق کامل
۲ رشت ۱۹۵۷ لنگرود فیض اله ترابی گلسفید تعلیق کامل
۳ اصفهان ۴۰۰۸ یزد سید علی حسینی پور تعلیق کامل
۴ مشهد ۳۰۶۵ بجستان شرکت خدمات ارغوان موتور بجستان تعلیق کامل
۵ تهران ۱۱۳۲ شهر قدس علی زندی قطع فروش و تعلیق خدمات
۶ رشت ۱۹۷۸ ماسال یوسف اخوان ضیابری لغو
۷ تهران حومه ۱۳۶۴ تاكستان شركت تعاونی همسفرخودرو تاك لغو
۸ تهران ۵۰۳۳ تهران شرکت تجهیز خودرو فجر پارسیان لغو
۹ تهران حومه ۱۲۱۴ محمدشهر كرمعلی دمرچی لو لغو
۱۰ اصفهان ۲۰۷۶ فلاورجان شرکت سمند تازان اسپادانا تعلیق
۱۱ تهران ۱۱۸۶ تهران محمد فرحزادی تعلیق
۱۲ تهران حومه ۱۲۱۴ محمدشهر كرمعلی دمرچی لو تعلیق
۱۳ کرمان ۴۱۴۲ کرمان علی رجایی نژاد تعلیق
۱۴ تهران ۵۰۴۸ تهران علی اصغر بصیری لغو
۱۵ مشهد ۳۰۶۵ بجستان شرکت خدمات ارغوان موتور بجستان لغو

لیست نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون خرداد ماه ۹۸

ردیف دفتر منطقه‌ای كد نمایندگی شهر صاحب امتیاز نتیجه کمیسیون
۱ اصفهان ۲۰۹۳ فلاورجان اسد اله محمدی قهدریجانی تعلیق
۲ تهران ۵۰۳۳ تهران شرکت تجهیز خودرو فجر پارسیان تعلیق
۳ تهران حومه ۱۲۲۱ شهریار عزت جعفری تعلیق
۵ اصفهان ۲۰۱۹ اصفهان شرکت جم کار لغو
۶ اهواز ۲۵۰۹ مهران رحمن غیابی لغو
۷ آذربایجان ۱۹۴۴ مهاباد معروف عبداله زاده لغو
۹ تهران ۱۱۳۰ تهران حسن ابریشمیان لغو
۱۰ ساری ۳۳۵۸ آمل نصرالله رحمانی لغو
۱۱ کرمان ۴۱۰۶ رفسنجان یداله امجدی لغو

لیست نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون فروردین و اردیبهشت ماه ۹۸

ردیف

دفتر منطقه ای

كد نمایندگی

شهر

صاحب امتیاز

نتیجه کمیسیون

۱

آذربایجان

۱۸۴۲

ملکان

رشید رشدی

تعلیق

۲

اصفهان

۲۰۱۸

نائین

مرتضی افشاری

لغو

۳

اصفهان

۲۱۰۸

فارسان

مصطفی احمدی فارسانی

لغو

۴

اصفهان

۴۰۲۹

میبد

محسن نیساری

لغو

۵

تهران

۱۰۴۸

تهران

مرحوم ابراهیم راسی

لغو

۶

تهران‌حومه

۳۴۰۲

سمنان

شركت تولیدی و خدماتی اتول سمنان

لغو

۷

تهران‌حومه

۱۴۲۷

آشتیان

محمد بداقی

لغو

۸

شیراز

۲۲۸۶

شیراز

شركت شیراز خودرو سعدی

لغو

۹

شیراز

۲۷۰۳

گچساران

فریدون قبادی

لغو

۱۰

شیراز

۲۲۸۸

فیروزآباد

محمدعلی رجبی

لغو

۱۱

شیراز

۲۶۱۲

بندر دیر

مصطفی بهشتی نژاد

لغو

۱۲

مشهد

۳۰۰۴

تربت حیدریه

اشکان قنادان

لغو

۱۳

همدان

۲۸۰۷

اسلام آباد غرب

احمد حسینی

لغو

۱۴

همدان

۱۵۲۱

رزن

غلامعلی عباسی همدانی

لغو

۱۵

همدان

۱۵۳۲

نهاوند

شركت سهند خودرو نهاوند

لغو

۱۶

تهران‌حومه

۱۴۵۲

زنجان

علی اکبر عباسیون

لغو

۱۷

همدان

۱۵۲۱

رزن

غلامعلی عباسی همدانی

تعلیق

۱۸

رشت

۱۹۷۸

ماسال

یوسف اخوان ضیابری

تعلیق

۱۹

تهران‌حومه

۱۳۵۸

بویین‌زهرا

علیرضا انصاری

لغو

لیست نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون اسفند ماه ۹۷

ردیف

استان

کد نمایندگی

شهر

صاحب امتیاز

وضعیت

۱

تهران

۱۱۶۶

تهران

حسین خدابخشی

تعلیق کامل

۲

همدان

۱۵۳۲

نهاوند

شرکت سهند خودرو نهاوند

تعلیق کامل

۳

اصفهان

۴۰۲۴

یزد

مهدی دهقان بنادكی

لغو

۴

تهران حومه

۱۴۱۲

اراک

ناصر آزموده فر

لغو

۵

رشت

۱۹۸۱

رشت

شرکت شمال موتور گیلان

لغو

۶

شیراز

۲۲۹۱

صفا شهر

عبدالرسول موسوی پور

لغو

۷

کرمان

۴۱۴۴

جیرفت

محمود کریمی افشار

لغو

لیست نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون بهمن ماه ۹۷

ردیف

دفتر

 نمایندگی

شهر

صاحب امتیاز

نتیجه کمیسیون

۱

تهران حومه

۱۲۷۶

پاکدشت

علیرضا دیانتی

تعلیق

۲

شیراز

۲۲۸۶

شیراز

شركت شیراز خودرو سعدی

تعلیق

۳

رشت

۱۹۸۱

رشت

شرکت شمال موتور گیلان

قطع فروش و تعلیق خدمات

۵

تهران حومه

۱۲۳۹

محمدشهر

صمدآقا بداغی

لغو

۶

تهران حومه

۱۳۵۹

قزوین

شركت خودرو یدك جهان گستر

لغو

۷

مشهد

۳۰۹۷

شیروان

شركت خودروگستران شیروان

لغو

۸

تهران

۱۰۰۴

تهران

مرحوم علیرضا راسی

لغو