نمایندگی هانمایندگی مجاز

کسب و کار تعریف شده در حوزه فعالیت های فروش و خدمات پس از فروش محصولات ایران خودرو می باشد که صاحب امتیاز حقیقی/ حقوقی آن بر اساس معیارها و ضوابط تعریف شده شرکت ایران خودرو با فراهم کردن زیر ساخت های مطابق با استانداردهای ایران خودرو اقدام به ایجاد و راه اندازی آن می نماید.

حداقل فضای فیزیکی مورد نیاز برای احداث نمایندگی ۱۰۰۰ متر مربع با بر اصلی ۲۰ متر می باشد.

نمایندگی مقیاس کوچک

کسب و کار تعریف شده در حوزه فعالیت های فروش و خدمات پس از فروش محصولات ایران خودرو می باشد که صاحب امتیاز حقیقی/ حقوقی آن بر اساس معیارها و ضوابط تعریف شده شرکت ایران خودرو با فراهم کردن حداقل زیر ساخت های مطابق با استانداردهای ایران خودرو اقدام به ایجاد و راه اندازی آن می نماید. حداقل فضای فیزیکی مورد نیاز برای احداث نمایندگی ۵۰۰ متر مربع با بر اصلی ۱۲ متر می باشد.

فرم اخذ مجوز نمایندگی

شعبه خدماتی

کسب و کار تعریف شده در حوزه فعالیت های خدمات پس از فروش محصولات ایران خودرو می باشد که یک متقاضی با داشتن شرایط تعریف شده بر اساس ضوابط شرکت ایساکو تحت پوشش یک نمایندگی مجاز یا صاحب امتیاز نمایندگی مجاز فعال به صورت مستقل بر اساس معیارها و ضوابط تعریف شده شرکت ایران خودرو با فراهم کردن حداقل زیر ساخت های مطابق با استانداردهای ایران خودرو اقدام به ایجاد و راه اندازی آن می نماید. حداقل فضای فیزیکی مورد نیاز برای احداث شعبه خدماتی ۴۰۰-۵۰۰ متر مربع با حداقل بر اصلی ۵ متر می باشد.

فرم اخذ مجوز شعب خدماتی


جستجوی نمایندگی مجاز ایران خودرو

اطلاعیـه لغو یا تعلیق امتیاز نمایندگی

به اطلاع مشتریان محترم می‌رساند، به استناد ابلاغیه کمیسیون اعطاء و لغو نمایندگی‌های گروه صنعتی ایران‌خودرو، نمایندگی‌های اعلام شده در جدول زیر، لغو یا تعلیق امتیاز شده و هر گونه فعالیت این مراکز درحوزه‌های فروش خودرو و خدمات پس از فروش، به عنوان نماینده ایران‌خودرو یا شرکت ایساکو، (تا صدور اطلاعیه جدید) غیرقانونی و غیرمجاز است.

لیست نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون اعطا و لغو نمایندگی ها مورخ ۹۹/۰۶/۱۷

ردیف دفتر منطقه ای كد نمایندگی شهر صاحب امتیاز نتیجه کمیسیون
۱ تهران ۵۰۵۹ تهران احمد زارعی تعلیق فروش
۲ آذربایجان ۱۹۴۶ شوط علیرضا قدسی تعلیق کامل
۳ تهران ۵۰۶۳ تهران امیر حسین محمدی تعلیق کامل
۴ مشهد ۳۰۵۳ تربت جام رسول احمدی بنكدار تعلیق کامل
۵ اصفهان ۲۰۹۷ اردستان محسن محبوبی لغو
۶ تهران حومه ۱۲۹۱ دماوند ابوالقاسم علیزاده لغو
۷ کرمان ۴۱۰۲ كرمان منصور لولوئی لغو
۸ کرمان ۴۱۲۴ بافت محمد كاظم غیاثی نژاد لغو

نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون مرداد ماه ۹۹

ردیف دفتر منطقه‌ای كد نمایندگی شهر صاحب امتیاز نتیجه کمیسیون
۱ اصفهان ۲۰۲۰ اصفهان غلامحسین مدنیان محمدی تعلیق کامل
۲ تهران ۱۱۴۸ تهران محمد تقی صابری زفر قندی تعلیق فروش
۳ همدان ۲۳۰۲ الیگودرز شرکت گسترش و پخش قطعات الیگودرز تعلیق فروش
۴ تهران حومه ۳۴۲۰ مهدیشهر حیدر عباسیان لغو
۵ تهران ۱۱۸۶ تهران محمد فرحزادی لغو
۶ تهران ۱۱۴۶ تهران نادر مقدم لغو
۷ اهواز ۲۵۱۵ اهواز همت زینی وند لغو
۸ اصفهان ۲۰۳۴ اصفهان مرحوم حسین صاعد لغو
۹ همدان ۲۳۰۹ کوهدشت حسین خوشناموند لغو
۱۰ رشت ۱۹۸۶ رودسر شرکت رودسر خودرو لغو
۱۱ تهران حومه ۱۴۵۷ خرمدره جمشید جعفری لغو

لیست نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون خرداد ماه ۹۹

ردیف دفتر منطقه‌ای كد نمایندگی شهر صاحب امتیاز نتیجه کمیسیون
۱ اصفهان ۲۰۲۱ دولت آباد رجبعلی باقری تعلیق کامل
۲ اصفهان ۲۰۳۴ اصفهان مرحوم حسین صاعد تعلیق کامل
۳ تهران ۱۰۳۲ تهران شركت پیمان خودرو امین تعلیق کامل
۴ رشت ۱۹۸۶ رودسر شرکت رودسر خودرو تعلیق کامل
۵ شیراز ۲۲۲۳ کازرون محمد دولت خواه تعلیق کامل
۶ مشهد ۳۰۱۹ تربت حیدریه شرکت منتخب خودرو تربت تعلیق امتیاز فروش خودرو
۷ آذربایجان ۱۸۵۸ تبریز مرحوم سید حسن موحدالقلندیس لغو
۸ آذربایجان ۱۹۱۸ قره ضیالدین مسلم سلطانی لغو
۹ تهران ۵۰۹۶ تهران امیر مقامی علمی لغو
۱۰ تهران حومه ۱۲۷۴ شهریار محمدرضا شیخلر لغو
۱۱ تهران حومه ۱۲۹۶ جاجرود احمد یزدان پرست لغو
۱۲ مشهد ۳۰۳۶ بجنورد بهروز میانجی لغو
۱۳ همدان ۲۳۱۷ خرم آباد بهمن سلیمانی لغو

لیست نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون بهمن ماه ۹۸

ردیف دفتر منطقه‌ای كد نمایندگی شهر صاحب امتیاز نتیجه کمیسیون
۱ اصفهان ۲۰۷۶ فلاورجان شرکت سمند تازان اسپادانا لغو
۲ همدان ۲۳۱۷ خرم آباد بهمن سلیمانی تعلیق

نمایندگی لغو شده در کمیسیون فوق العاده ۱۴ دی ماه

ردیف دفتر منطقه‌ای كد نمایندگی شهر صاحب امتیاز نتیجه کمیسیون
۱ اصفهان ۴۰۰۸ یزد سیدعلی حسینی پور لغو

لیست نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون دی ماه ۹۸

ردیف دفتر منطقه‌ای كد نمایندگی شهر صاحب امتیاز نتیجه کمیسیون
۱ تهران ۱۱۷۹ تهران حسین امیری تعلیق کامل
۲ مشهد ۳۰۴۹ سرخس محسن رمضان پور محمد آبادی تعلیق کامل
۳ تهران حومه ۳۴۰۸ سمنان شركت سمن كار خودرو لغو
۴ رشت ۱۹۵۷ لنگرود فیض اله ترابی گل سفید لغو
۵ رشت ۱۷۰۷ اردبیل عادل زرعی لغو

لیست نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون آذر ماه ۹۸

ردیف دفتر منطقه‌ای كد نمایندگی شهر صاحب امتیاز نتیجه کمیسیون
۱ مشهد ۳۰۴۹ سرخس محسن رمضانپور محمد آبادی تعلیق
۲ رشت ۱۹۹۴ چابکسر محمد کاظم روحی چابکی لغو

لیست نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون آبان ماه ۹۸

ردیف دفتر منطقه‌ای كد نمایندگی شهر صاحب امتیاز نتیجه کمیسیون
۱ تهران حومه ۱۲۹۷ کرج نبی گرجاسی لغو
۲ تبریز ۱۹۱۳ خوی مهدی رحماندوست لغو

لیست نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون مهر ماه ۹۸

ردیف دفتر منطقه‌ای كد نمایندگی شهر صاحب امتیاز نتیجه کمیسیون
۱ رشت ۱۷۲۱ بیله سوار خلیل شکری لغو
۲ تهران ۱۰۱۰ تهران حسین دم آبه لغو
۳ تهران ۵۰۳۷ تهران علی اكبر سلمانی ازغندی تعلیق
۴ تهران ۱۱۴۰ تهران غلامرضا حدادی تعلیق

لیست نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون تیر و شهریور ۹۸

ردیف دفتر منطقه‌ای كد نمایندگی شهر صاحب امتیاز نتیجه کمیسیون
۱ کرمان ۴۱۰۴ سیرجان علیرضا شول تعلیق کامل
۲ رشت ۱۹۵۷ لنگرود فیض اله ترابی گلسفید تعلیق کامل
۳ اصفهان ۴۰۰۸ یزد سید علی حسینی پور تعلیق کامل
۴ مشهد ۳۰۶۵ بجستان شرکت خدمات ارغوان موتور بجستان تعلیق کامل
۵ تهران ۱۱۳۲ شهر قدس علی زندی قطع فروش و تعلیق خدمات
۶ رشت ۱۹۷۸ ماسال یوسف اخوان ضیابری لغو
۷ تهران حومه ۱۳۶۴ تاكستان شركت تعاونی همسفرخودرو تاك لغو
۸ تهران ۵۰۳۳ تهران شرکت تجهیز خودرو فجر پارسیان لغو
۹ تهران حومه ۱۲۱۴ محمدشهر كرمعلی دمرچی لو لغو
۱۰ اصفهان ۲۰۷۶ فلاورجان شرکت سمند تازان اسپادانا تعلیق
۱۱ تهران ۱۱۸۶ تهران محمد فرحزادی تعلیق
۱۲ تهران حومه ۱۲۱۴ محمدشهر كرمعلی دمرچی لو تعلیق
۱۳ کرمان ۴۱۴۲ کرمان علی رجایی نژاد تعلیق
۱۴ تهران ۵۰۴۸ تهران علی اصغر بصیری لغو
۱۵ مشهد ۳۰۶۵ بجستان شرکت خدمات ارغوان موتور بجستان لغو

لیست نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون خرداد ماه ۹۸

ردیف دفتر منطقه‌ای كد نمایندگی شهر صاحب امتیاز نتیجه کمیسیون
۱ اصفهان ۲۰۹۳ فلاورجان اسد اله محمدی قهدریجانی تعلیق
۲ تهران ۵۰۳۳ تهران شرکت تجهیز خودرو فجر پارسیان تعلیق
۳ تهران حومه ۱۲۲۱ شهریار عزت جعفری تعلیق
۵ اصفهان ۲۰۱۹ اصفهان شرکت جم کار لغو
۶ اهواز ۲۵۰۹ مهران رحمن غیابی لغو
۷ آذربایجان ۱۹۴۴ مهاباد معروف عبداله زاده لغو
۹ تهران ۱۱۳۰ تهران حسن ابریشمیان لغو
۱۰ ساری ۳۳۵۸ آمل نصرالله رحمانی لغو
۱۱ کرمان ۴۱۰۶ رفسنجان یداله امجدی لغو

لیست نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون فروردین و اردیبهشت ماه ۹۸

ردیف

دفتر منطقه ای

كد نمایندگی

شهر

صاحب امتیاز

نتیجه کمیسیون

۱

آذربایجان

۱۸۴۲

ملکان

رشید رشدی

تعلیق

۲

اصفهان

۲۰۱۸

نائین

مرتضی افشاری

لغو

۳

اصفهان

۲۱۰۸

فارسان

مصطفی احمدی فارسانی

لغو

۴

اصفهان

۴۰۲۹

میبد

محسن نیساری

لغو

۵

تهران

۱۰۴۸

تهران

مرحوم ابراهیم راسی

لغو

۶

تهران‌حومه

۳۴۰۲

سمنان

شركت تولیدی و خدماتی اتول سمنان

لغو

۷

تهران‌حومه

۱۴۲۷

آشتیان

محمد بداقی

لغو

۸

شیراز

۲۲۸۶

شیراز

شركت شیراز خودرو سعدی

لغو

۹

شیراز

۲۷۰۳

گچساران

فریدون قبادی

لغو

۱۰

شیراز

۲۲۸۸

فیروزآباد

محمدعلی رجبی

لغو

۱۱

شیراز

۲۶۱۲

بندر دیر

مصطفی بهشتی نژاد

لغو

۱۲

مشهد

۳۰۰۴

تربت حیدریه

اشکان قنادان

لغو

۱۳

همدان

۲۸۰۷

اسلام آباد غرب

احمد حسینی

لغو

۱۴

همدان

۱۵۲۱

رزن

غلامعلی عباسی همدانی

لغو

۱۵

همدان

۱۵۳۲

نهاوند

شركت سهند خودرو نهاوند

لغو

۱۶

تهران‌حومه

۱۴۵۲

زنجان

علی اکبر عباسیون

لغو

۱۷

همدان

۱۵۲۱

رزن

غلامعلی عباسی همدانی

تعلیق

۱۸

رشت

۱۹۷۸

ماسال

یوسف اخوان ضیابری

تعلیق

۱۹

تهران‌حومه

۱۳۵۸

بویین‌زهرا

علیرضا انصاری

لغو

لیست نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون اسفند ماه ۹۷

ردیف

استان

کد نمایندگی

شهر

صاحب امتیاز

وضعیت

۱

تهران

۱۱۶۶

تهران

حسین خدابخشی

تعلیق کامل

۲

همدان

۱۵۳۲

نهاوند

شرکت سهند خودرو نهاوند

تعلیق کامل

۳

اصفهان

۴۰۲۴

یزد

مهدی دهقان بنادكی

لغو

۴

تهران حومه

۱۴۱۲

اراک

ناصر آزموده فر

لغو

۵

رشت

۱۹۸۱

رشت

شرکت شمال موتور گیلان

لغو

۶

شیراز

۲۲۹۱

صفا شهر

عبدالرسول موسوی پور

لغو

۷

کرمان

۴۱۴۴

جیرفت

محمود کریمی افشار

لغو

لیست نمایندگی های لغو و تعلیق شده در کمیسیون بهمن ماه ۹۷

ردیف

دفتر

 نمایندگی

شهر

صاحب امتیاز

نتیجه کمیسیون

۱

تهران حومه

۱۲۷۶

پاکدشت

علیرضا دیانتی

تعلیق

۲

شیراز

۲۲۸۶

شیراز

شركت شیراز خودرو سعدی

تعلیق

۳

رشت

۱۹۸۱

رشت

شرکت شمال موتور گیلان

قطع فروش و تعلیق خدمات

۵

تهران حومه

۱۲۳۹

محمدشهر

صمدآقا بداغی

لغو

۶

تهران حومه

۱۳۵۹

قزوین

شركت خودرو یدك جهان گستر

لغو

۷

مشهد

۳۰۹۷

شیروان

شركت خودروگستران شیروان

لغو

۸

تهران

۱۰۰۴

تهران

مرحوم علیرضا راسی

لغو