پذیرش تا ترخیص خودرو

اقدامات مشتری در خصوص سیکل پذیرش تا ترخیص خودرو در نمایندگی

۱ – اخذ نوبت

جهت آشنايي به فرآيند نوبت، اينجا  را كليك نماييد.

۲ – مراجعه به نمایندگی

مشتری در زمان و نوبت اخذ شده به همراه
مدارک مربوطه (کارت ماشین، کارت طلایی
و ایکو کارت) به نمایندگی مراجعه مینماید.
cart1
cart2

۳ – انجام مراحل پذیرش و تحویل دهی خودرو به جهت انجام تعمیرات

۱ – تشریح ایرادات برای پذیرشگر توسط مشتری
۲ – خارج نمودن اقلام شخصی از خودرو
۳ – تحویل دهی خودرو
۴ – اخذ رسید از نمایندگی
cart3

۴ – انجام تعمیرات

در مرحله انجام تعمیرات در صورت لزوم با مشتری تماس گرفته شده و در صورتیکه ایرادات جدید رویت گردد و یا هزینه نسبت به هزینه تقریبی اعلام شده به مشتری در مرحله پذیرش تقاوت محسوسی داشته باشد با ایشان هماهنگی خواهد شد.  cart4

۵ – ترخیص و تحویلگیری خودرو

  • هماهنگی توسط نمایندگی با مشتری پس از اتمام تعمیرات و تعیین زمان ترخیص
  • مراجعه در موعد مقرر و اخذ صورتحساب­های تعمیرات و قطعات (پس از دریافت توضیحات مربوط به خدمات انجام شده و تایید کنترل کیفیت)
  • مراجعه به صندوق و پرداخت هزینه­ ها
  • اخذ مجوز خروج و تحویلگیری خودرو (به همراه قطعات داغی وارانتی)