درباره ما

شركت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدكی ایران خودرو در تاریخ 1356/8/1 در قالب شركت سهامی خاص تاسیس و با شماره ثبت 30048 در تاریخ 1356/8/15 در اداره ثبت شركتها و مالكیت صنعتی تهران به ثبت رسید . بر اساس ماده 3 اساسنامه مصوب 1379/3/30 موضوع فعالیت شركت به شرح ذیل میباشد :خرید ، فروش ، صادرات و واردات انواع خودرو سواری ، اتوبوس ، مینی بوس ، كامیون ، وانت و مانند آن – ارائه خدمات پس از فروش به كلیه محصولات ایران خودرو و شركتهای تابعه آن- تهیه و توزیع ، خرید و فروش ، صادرات و واردات قطعات و لوازم یدكی انواع خودرو و خدمات پس از فروش آنها- انجام معاملات بازرگانی و غیر بازرگانی- تاسیس شركت با مشاركت یا بدون مشاركت اشخاص داخلی و خارجی- خرید كارخانجات و سهام شركتها- انجام هر عملیات مجاز سود آور- مبادرت به هرگونه فعالیتی برای انجام مفاد بالا و یا تسهیل در اجرای آن .

با توجه به تعلق بیش از 99/99 درصد سهام ایساكو به شركت ایران خودرو (سهامی عام) كه خود مشمول مفاد بند «الف» قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران خودرو مصوب 1358/4/10 میباشد ، شركت بصورت غیر مستقیم مشمول مفاد بند مذكورگردیده و اداره امور آن به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران محول گردید. در سال 1363 اداره امور شركت به وزارت بازرگانی واگذار گردید و از تاریخ 1370/11/1 ، اداره امورشركت تحت سرپرستی و نظارت وزارت صنایع سنگین و از آن طریق زیر نظر شركت ایران خودرو (سهامی عام) به عنوان مرجع اداره كننده قرارگرفت . با ادغام دو وزارتخانه صنایع و صنایع سنگین در سال 1373 عملاً شركت تحت پوشش وزارت صنایع قرار گرفت. با وجود گستردگی موضوع فعالیت شركت ، عمده فعالیت آن طی بیست سال از شروع كار معطوف به بازرگانی قطعه ، بخصوص تهیه و توزیع قطعات خودروهای تولیدی شركت ایران خودرو بوده است . موضوع ارائه خدمات پس از فروش به استفاده کنندگان از محصولات ایران خودرو در ابتدای سال 1371 و پیش از آغاز دهه سوم فعالیت، شركت به شركت تهیه و توزیع محول شد . پس از تغییر مدیریت، با تصویب تغییرات اساسنامه شركت در سال 1378 و درج «خدمات پس از فروش» در موضوع آن، شركت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدكی ایران خودرو بصورت رسمی به عنوان ارائه كننده خدمات پس از فروش، محصولات ایران خودرو شناخته شد . درابتدای سال1382 خدمات پس ازفروش از شركت ایساكو منتزع و در ابتدای سال 1386 خدمات پس از فروش دوباره به ایساكو ملحق گردید.