تالار افتخارات

سیستم مدیریت یکپارچه

شرکت ایساکو به منظور به اثبات رساندن توانایی خود در فرآهم سازی الزامات مشتری ،رسیدن به کیفیت جهانی، توسعه پایدار و کسب رضایت مشتری، به عنوان مهمترین مولفه های کسب و کار، استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) را ابزار مدیریتی مناسب شناخته است.
ایساکو در سال ۱۳۹۴ موفق به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) و اخذ گواهینامه های مرتبط با استانداردهای زیر شد و این گواهی نامه در آبان ماه ۱۳۹۸ برای پنجمین بار متوالی به تمدید رسید :

ISO9001:2015 :  مدیریت کیفیت

BS OHSAS18001:2007 : مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

ISO14001:2015 : مدیریت محیط زیست

ISO10015:1999 : مدیریت آموزش کارکنان

ISO10002:2014 : مدیریت رسیدگی به شکایات

ISO10004:2012 :  مدیریت سنجش رضایت مشتریان

ISO29990:2010 : مدیریت آموزش (برای تامین‌کنندگان خدمات آموزشی )

خدمات پس از فروش

از دیدگاه ایساکو “آنچه که بیش از کسب گواهینامه اهمیت دارد حرکت در مسیر کیفیت و نهادینه کردن فرهنگ کیفیت و نگهداری، پویایی و توسعه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) می باشد.”

 

 

دستاوردها  و افتخارات شرکت ایساکو

کسب رتبه اول خدمات پس از فروش برای ۱۰ سال متوالی در سطح کشور

استقرار سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه ( IMS) برای اولین بار در کشور مشتمل بر هفت استاندارد (۵ بار تمدید تا سال ۱۳۹۸)

(ISO9001,ISO14001,ISO18001,ISO10002,ISO10004,ISO10015,ISO29990 )

استقرار سیستم موفقیت پایدار ( ISO9001,ISO18001,ISO10002,ISO10004 ) در ۱۱ دفتر منطقه ای و ۶۶۰ نمایندگی مجاز
گواهینامه اشتهار بر کیفیت ۴ ستاره از انجمن مدیریت کیفیت
کسب تندیس برنزین در سومین دوره ارزیابی جایزه سرآمدی منابع انسانی گروه صنعتی ایران خودرو
دریافت تقدیرنامه چهار ستاره جایزه تعالی منابع انسانی از طرف انجمن منابع انسانی ایران
کسب گواهینامه اشتهار به کیفیت سه ستاره در جایزه گروه صنعتی ایران خودرو
کسب گواهینامه اشتهار به کیفیت یک ستاره در جایزه گروه صنعتی ایران خودرو در دفتر منطقه ای ساری
قرار گرفتن شرکت ایساکو در بین صد شرکت برتر ایران در رده بندی IMI100 از سال ۹۱
دریافت گواهی اشتهار جایزه ملی لجستیک
کسب استاندارد و جایزه بین المللی ( QT-Auto industry) و نشان زرین سازمان سرآمد در صنعت خودرو و صنایع وابسته در دوازدهمین همایش زنجیره موفقیت سازمانی
کسب رتبه برتر در گروه خدمات فنی مهندسی در کل کشور در جشنواره بهره‌وری ملی ایران