اخبار و رویدادها

در راستای بهینه‌سازی کیفیت خدمات صورت گرفت: ارتباط حضوری مدیران ایساکو با مشتریان ایلامی

۱۴ تیر ۱۳۹۶

تیم بازرسی و نظارت شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو، برای گفتگوی رو در رو با مشتریان و مسئولین نمایندگی‌ها و شناسایی نقاط قابل بهبود و ارائه راهکار، به استان ایلام سفر کردند.

1213

این گروه از مدیران ارشد ایساکو با توجه به تجربه و آگاهی از گلوگاه‌های موجود در شبکه خدمات و قدرت اجرایی و اختیارات خود، این امکان را دارند تا برای نکاتی که باعث بهبود در روند خدمات‌رسانی می‌شوند، راه حل های فوری ارائه کنند.

مقصد این دوره از بازدید شهرهای ايلام، سرآبله و ايوان بوده است و تیم نظارت بر نحوه خدمات‌رسانی شبکه نمایندگی‌های مجاز این استان نظارت به عمل آورده و ضمن آن با مشتریان گرامی حاضر در تعمیرگاه گفتگو کردند و در خصوص موارد مطروحه اقدامات لازم را به کار بستند.

به گزارش روابط عمومی شرکت ایساکو، در بازنگری استراتژی‌های شرکت، تاکید ویژه‌تری بر نظارت مستقیم به نمایندگی‌های سراسر کشور شده است و تیم‌های نظارتی بازدیدهای مدون و هفتگی از شبکه نمایندگی‌های مجاز را در دستور کار دارند.

هدف از این سفرها تحول در خدمت‌رسانی، افزایش رضایت مشتریان و تسهیل و یکسان‌سازی دسترسی به خدمات در سراسر کشور به خصوص در مناطقی با امکانات کمتر است. انتظار می‌رود، در پایان بازدیدهای هفتگی، میزان رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش ایران‌خودرو به طرز چشمگیری افزایش یابد.

736