رويه جذب ارگانها

ایساكو بمنظور ارائه تسهیلات ویژه به ارگا نها و نهاد های دولتی و شركتهای تعاونی تاكسیرانی سراسركشور ، شرایطی مهیا ساخته كه از طریق معاونت فروش متنوع خود آنرا ارائه مینماید. اهم موارد ساختار این سیستم ارائه خدمت ، در ادامه آمده است :

مشتریان این حوضه به ۳ گروه تقسیم می گردند.

 • وزارتخانه ها، نهادها، ارگانها و سازمانهای وابسته به دولت
 • شرکتهای تعاونی تاکسیرانی سراسر کشور
 • سایر اشخاص حقوقی معتبر

جذب

جذب مشتریان توسط اداره فروش متمركز انجام میگردد و آندسته از مشتریانی كه حائز شرایط ذیل باشند قابلیت پذیرش و جذب را خواهند داشت.

ضوابط پذیرش وزارتخانه ها ، نهادها ، ارگانها و سازمانهای وابسته به دولت

 • ارائه مداركی مبنی براحراز نهاد دولتی بودن یا وابستگی به تشكیلات دولتی
 • برخورداری از امكانات لازم جهت توزیع قطعات ولوازم یدكی (مكانی جهت انبار و توزیع قطعات)

ضوابط پذیرش شرکتهای تعاونی تاکسیرانی

 • ارائه تصویر مصدق اساسنامه،آگهی تاًسیس،آخرین آگهی تغییرات و آخرین لیست سهامداران
 • برخورداری از امكانات لازم جهت توزیع قطعات ولوازم یدكی بین رانندگان تاكسی (حداقل مساحت ۱۵ متر مربع)
 • شركت تعاونی می بایست بتواند سند ملكی و یا ضمانت نامه بانكی و یا هر گونه ضمانت نامه ای كه اداره حقوقی شركت صلاح بداند را در اختیار شركت قراردهددرصورت تمایل تعاونی تاکسیرانی به خریدنقدی احتیاجی به وثیقه نمی باشد).

ضوابط پذیرش سایر اشخاص حقوقی معتبر

 • ارائه مدارکی مبنی بر احراز هویت حقوقی معتبر
 • برخورداری از امكانات لازم جهت توزیع قطعات ولوازم یدكی (مكانی جهت انبار و توزیع قطعات)

مدارك مورد نیاز جهت جذب شرکتهای تعاونی تاکسیرانی

 • تكمیل فرم تقاضا
 • كپی اساسنامه تعاونی تاکسیرانی
 • كپی آگهی تاسیس (درج در روزنامه رسمی)
 • كپی آگهی آخرین تغییرات (درج در روزنامه رسمی)
 • کپی شناسنامه و كارت پایان خدمت اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
 • كپی كارت ملی وآخرین مدرك تحصیلی مدیر عامل
 • كپی سند مالكیت و یا اجاره نامه فروشگاه یا محل تعاونی
 • دو قطعه عكس پرسنلی ۴×۳ از مدیر عامل و دو قطعه از اعضای هیئت مدیره
 • در صورت وجود ملک تجاری و یا فروشگاه سه قطعه عكس ۱۸×۱۳ با شرایط ذیل:
  • یك قطعه از نمای بیرونی فروشگاه
  • یك قطعه از نمای خارج فروشگاه بطوری كه فروشگاه وحداقل دو فروشگاه از طرفین مشخص باشد.
  • یك قطعه از نمای داخل فروشگاه به نحوی كه داخل فروشگاه بطور كامل مشخص باشد.

مدارك مورد نیازجهت جذب وزارتخانه ها، نهادها، ارگانها وسازمانهای وابسته به دولت وسایراشخاص حقوقی معتبر

 • تكمیل فرم تقاضا
 • ارائه تائیدیه از ذیحسابی مربوطه و یا هرمرجعی كه مورد تائید مدیریت حقوقی ایساكو باشد جهت پرداخت وجوه
 • انعقاد قرارداد تجاری ، حقوقی و امضاء آن توسط عالی ترین مقامهای مسئول مجاز
 • معرفی نمونه امضاء های تاًیید شده
 • معرفی نماینده جهت انجام فعالیتهای مرتبط با خرید قطعات و لوازم یدكی ایساكو

مسئولیتها و امتیازات اعطایی از سوی شرکت ایساکو

 • تحویل قطعات خریداری شده براساس ضوابط شركت
 • امكان فروش بدون حضور نماینده از طریق اینترنت ، فاكس ، پست الكترونیكی ، سیستم فروش ازراه دور و …….
 • ارائه كاتالوگهای الكترونیكی قطعات یدكی
 • ارائه آموزشهای لازم درزمینه نحوه استفاده ازكاتالوگ ، نحوه سفارش گذاری و ارائه مشاوره لازم و مورد نیاز
 • ارائه تخفیف به قطعات خریداری شده براساس ضوابط شركت
 • تسویه حساب مالی قطعات ارائه شده براساس ضوابط شركت
 • تعویض قطعه در صورت وجود و اثبات نقص فنی در قطعه عرضه شده حسب ضوابط شركت

+۹۸-۲۱-۴۸۹۰۹۹۱۳,۴۴۹۰۶۳۸۳ : تلفن

+۹۸-۲۱-۴۴۹۰۴۷۴۳ : فکس

MS-Word-2-48x48
دریافت فرمهای متقاضی
pdf-48x48
شرایط همکاری تجاری با ایساکو