شرایط اخذ امتیاز فروشگاه مجاز

معرفی فروشگاههای مجاز

فعالیت رسمی فروشگاههای مجاز از سال ۷۹ آغاز شده است . این فروشگاهها مطابق ضوابط ومقررات شرکت ایساکو ، لوازم یدکی محصولات ایران خودور را به مصرف کنندگان نهائی عرضه می نمایند .
تعداد فروشگاههای مورد نیاز ، همه ساله بر اساس ظرفیت سنجی صورت گرفته مشخص شده و در مناطق مورد نیاز به جذب متقاضیان اقدام می شود .

شرایط اخذ امتیاز فروشگاه مجاز

 • شایستگی ، حسن شهرت و عدم سو پیشینه کیفری
 • برخورداری از سابقه کارمفید در زمینه خرید وفروش لوازم یدکی متناسب با نوع درخواست
 • دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
 • داشتن کارت پایان خدمت برای متولدین ۱۳۵۴ با بالا
 • آشنائی کامل با رایانه و توانائی کار با اینترنت و نرم افزارهای Word – Excel .
 • دارا بودن پروانه کسب در زمینه فروش لوازم یدکی اتومبیل سبک با تاریخ معتبر
 • متقاضی باید مالک فروشگاه باشد .
 • استیجاری بودن فروشگاه منوط به ارائه اجاره نامه محضری ۵ ساله و تعهد متقاضی مبنی بر عدم جابجائی فروشگاه تا مدت سه سال بعد از افتتاح می باشد.
 • ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان اعلام شده از طرف شرکت
 • در صورت اعطای امتیاز، متقاضی باید استاندارد های شرکت را در فروشگاه خود اجرا نموده وکلیه هزینه های آن را تقبل نماید .
 • فروشگاه معرفی شده نباید در زیر زمین و یا طبقه دوم و همچنین در در کوچه بن بست وفرعی  قرار گرفته باشد .
 • فروشگاه معرفی شده نباید قدیمی وفرسوده باشد .

شرایط اختصاصی  اخذ امتیاز فروشگاه مجاز

 • برخورداری از سه سال سابقه کار مفید در زمینه خرید فروش لوازم یدکی
 • برخورداری از فروشگاه به مساحت حداقل ۴۰ متر مربع با عرض دهانه ۵ متر
 • برخورداری از انبار و امکانات مناسب برای نگهداری مطلوب قطعات حداقل به مساحت ۵۰ متر مربع

مدارک مورد نیاز ( اشخاص حقیقی)

 • کپی پروانه کسب با شرایط ذیل:
  • تاریخ آن معتبر باشد.
  • با فروش لوازم یدکی مرتبط باشد.
  • آدرس مندرج در پروانه کسب با آدرس فروشگاه معرفی شده مغایرت نداشته باشد.
   توضیح : در صورتیکه پروانه کسب کمتر از سه سال پیش صادر شده باشد اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی ( مرجع صادر کننده پروانه کسب ) می بایست داقل سه سال سابقه کار متقاضی را بصورت کتبی تائید نماید .
 • کپی آخرین مدرک تحصیلی
 • کپی شناسنامه ، کارت پایان خدمت وکارت ملی
 • سه قطعه عکس ۴×۳ از متقاضی
 • کپی اسناد مالکیت یا اجاره نامه ثبتی (محضری ) ۵ساله فروشگاه معرفی شده
 • تکمیل و ارائه فرم درخواست شماره یک و دو ( فرم مخصوص شرکت ایساکو)
 • دو قطعه عکس ۱۸×۱۳:
  • یک قطعه از نمای روبروی فروشگاه معرفی شده
  • یک قطعه از نمای داخل فروشگاه معرفی شده

مدارک مورد نیاز (اشخاص حقوقی)

 • کپی کلیه صفحات اساسنامه
  توضیح : خرید وفروش لوازم یدکی اتومبیل در موضوع فعالیت اساسنامه شرکت می بایست قید شده باشد
 • کپی آگهی تاسیس ( در روزنامه رسمی )
 • کپی آگهی آخرین تغییرات ( در روزنامه رسمی )
 • کپی آخرین مدرک تحصیلی، کپی شناسنامه ، کپی کارت پایان خدمت و کارت ملی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره
 • شش قطعه عکس ۴×۳ از مدیر عامل ودو قطعه عکس ۴×۳ از اعضای هیئت مدیره
 • کپی اسناد مالکیت یا اجاره نامه ثبتی (محضری ) ۵ ساله فروشگاه معرفی شده
 • دو قطعه عکس ۱۸×۱۳:
  • یک قطعه از نمای روبروی فروشگاه معرفی شده
  • یک قطعه از نمای داخل فروشگاه معرفی شده

تکمیل و ارائه فرم درخواست شماره یک و دو ( فرم مخصوص شرکت ایساکو)
اشخاص حقوقی می بایست حداکثر پس از دو ماه بعد از اعطای امتیاز نسبت به اخذ پروانه کسب بنام مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره اقدام نمایند .

جهت ثبت درخواست امتیاز فروشگاه مجاز اینجا کلیک کنید

464