شرایط اخذ امتياز فروشگاه مجاز

معرفی فروشگاههای مجاز

فعالیت رسمی فروشگاههای مجاز از سال ۷۹ آغاز شده است . این فروشگاهها مطابق ضوابط ومقررات شرکت ایساکو ، لوازم یدکی محصولات ایران خودور را به مصرف کنندگان نهائی عرضه می نمایند .
تعداد فروشگاههای مورد نیاز ، همه ساله بر اساس ظرفیت سنجی صورت گرفته مشخص شده و در مناطق مورد نیاز به جذب متقاضیان اقدام می شود .

شرایط اخذ امتیاز فروشگاه مجاز

 • شایستگی ، حسن شهرت و عدم سو پیشینه کیفری
 • برخورداری از سابقه كارمفید در زمینه خرید وفروش لوازم یدکی متناسب با نوع درخواست
 • دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
 • داشتن كارت پایان خدمت برای متولدین ۱۳۵۴ با بالا
 • آشنائی كامل با رایانه و توانائی كار با اینترنت و نرم افزارهای Word – Excel .
 • دارا بودن پروانه كسب در زمینه فروش لوازم یدكی اتومبیل سبك با تاریخ معتبر
 • متقاضی باید مالك فروشگاه باشد .
 • استیجاری بودن فروشگاه منوط به ارائه اجاره نامه محضری ۵ ساله و تعهد متقاضی مبنی بر عدم جابجائی فروشگاه تا مدت سه سال بعد از افتتاح می باشد.
 • توانائی ارائه وثیقه ملکی یا ضمانت نامه بانکی به میزان اعلام شده از طرف شرکت
 • در صورت اعطای امتیاز، متقاضی باید استاندارد های شرکت را در فروشگاه خود اجرا نموده وکلیه هزینه های آن را تقبل نماید .
 • فروشگاه معرفی شده نباید در زیر زمین و یا طبقه دوم و همچنین در در كوچه بن بست وفرعی  قرار گرفته باشد .
 • فروشگاه معرفی شده نباید قدیمی وفرسوده باشد .

شرایط اختصاصی  اخذ امتیاز فروشگاه مجاز

 • برخورداری از سه سال سابقه كار مفید در زمینه خرید فروش لوازم یدكی
 • برخورداری از فروشگاه به مساحت حداقل ۴۰ متر مربع با عرض دهانه ۵ متر
 • برخورداری از انبار و امکانات مناسب برای نگهداری مطلوب قطعات حداقل به مساحت ۵۰ متر مربع

مدارك مورد نیاز ( اشخاص حقیقی)

 • كپی پروانه كسب با شرایط ذیل:
  • تاریخ آن معتبر باشد.
  • با فروش لوازم یدكی مرتبط باشد.
  • آدرس مندرج در پروانه كسب با آدرس فروشگاه معرفی شده مغایرت نداشته باشد.
   توضیح : در صورتیکه پروانه کسب کمتر از سه سال پیش صادر شده باشد اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی ( مرجع صادر کننده پروانه کسب ) می بایست داقل سه سال سابقه کار متقاضی را بصورت کتبی تائید نماید .
 • كپی آخرین مدرك تحصیلی
 • كپی شناسنامه ، کارت پایان خدمت وکارت ملی
 • سه قطعه عكس ۴×۳ از متقاضی
 • کپی اسناد مالکیت یا اجاره نامه ثبتی (محضری ) ۵ساله فروشگاه معرفی شده
 • تکمیل و ارائه فرم درخواست شماره یک و دو ( فرم مخصوص شركت ایساكو)
 • دو قطعه عکس ۱۸×۱۳:
  • یک قطعه از نمای روبروی فروشگاه معرفی شده
  • یک قطعه از نمای داخل فروشگاه معرفی شده

مدارك مورد نیاز (اشخاص حقوقی)

 • كپی كلیه صفحات اساسنامه
  توضیح : خرید وفروش لوازم یدکی اتومبیل در موضوع فعالیت اساسنامه شرکت می بایست قید شده باشد
 • کپی آگهی تاسیس ( در روزنامه رسمی )
 • کپی آگهی آخرین تغییرات ( در روزنامه رسمی )
 • كپی آخرین مدرك تحصیلی، كپی شناسنامه ، كپی كارت پایان خدمت و کارت ملی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره
 • شش قطعه عکس ۴×۳ از مدیر عامل ودو قطعه عکس ۴×۳ از اعضای هیئت مدیره
 • کپی اسناد مالکیت یا اجاره نامه ثبتی (محضری ) ۵ ساله فروشگاه معرفی شده
 • دو قطعه عکس ۱۸×۱۳:
  • یک قطعه از نمای روبروی فروشگاه معرفی شده
  • یک قطعه از نمای داخل فروشگاه معرفی شده

تکمیل و ارائه فرم درخواست شماره یک و دو ( فرم مخصوص شركت ایساكو)
اشخاص حقوقی می بایست حداکثر پس از دو ماه بعد از اعطای امتیاز نسبت به اخذ پروانه کسب بنام مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره اقدام نمایند .

جهت ثبت درخواست امتیاز فروشگاه مجاز اینجا کلیک کنید