اخبار و رویدادها

مدیرعامل ایساکو به ریاست انجمن شرکت های خدمات پس از فروش خودرو منصوب شد

۱ دی ۱۳۹۵

در آخرین دوره از انتخابات هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو، مدیر عامل شرکت ایساکو به عنوان رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو انتخاب شد.

showimage

دبیر انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با اعلام این خبر اظهار داشت: در جلسه ای که روز گذشته با حضور کلیه اعضای هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو برگزار گردید، مهندس سید رضا حسینی مدیرعامل شرکت ایساکو برای باقی مانده دوره هیأت مدیره (تا دوم آذرماه سال 97) به عنوان رئیس و مهندس علیشاهی مدیرعامل شرکت سایپا یدک به عنوان نایب رییس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو انتخاب گردیدند.

غیاثی دوره برگزاری انتخابات هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش را 3 سال اعلام کرد و گفت: بر اساس اساسنامه این انجمن، در صورت بروز هر گونه تغییراتی در مدیریت شرکتهای عضو هیات مدیره انجمن، مدیر عامل جدید به عنوان عضو هیأت مدیره وارد هیأت مدیره انجمن شده و در صورتی که تغییراتی در ریاست هیأت مدیره و یا نایب رییس به وجود آید، برای باقیمانده دوره رأی گیری به عمل می آید.

افزایش سطح کمی و کیفی توزیع قطعات و خدمات پس از فروش خودرو، حفظ حقوق و منافع مشترک اعضاء، هدایت های راهبردی برای توسعه و تکمیل خدمات مربوط از طریق پشتیبانی های فنی، آموزشی، اطلاعاتی و بازاریابی، برقراری ارتباط سازنده و مثبت با شرکتهای خارجی و ایجاد مراکز مشترک تحقیقاتی، اعمال استانداردهای ملی و بین المللی و حضور موثر در بازارهای جهانی در راستای اشاعه فرهنگ مشتری مداری از اهداف انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو است.

904