اخبار و رویدادها

مستند تعمیراتی «چراغ سیار» ایساکو رونمایی شد

۹ دی ۱۳۹۷

مهندس عبدالرضا امیدی در این‌باره گفت: کتابچه چراغ سیار، به عنوان چکیده‌ای از دانشنامه اطلاعات فنی خودروها، تهیه و تدوین و برای استفاده در اختیار پرسنل کلیدی نمایندگی‌ها و کارشناسان فنی قرار داده شده است.

وی افزود: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان‌ﺧﻮدرو ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ۱۸ ﮔﺮوه ﺧﻮدرویی از  ۶ ﺑﺮﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ است، حجم ﻣﺴﺘﻨﺪات کامل ﺗﻌﻤﻴﺮاﺗﻲ مربوطه، به بیش از ۴۱ هزار صفحه رسیده است و به همین دلیل دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات هر خودرو برای ﭘﺮﺳﻨﻞ فنی نمایندگی‌ها بسیار وقت‌گیر بود.

امیدی افزود: از این رو همکاران اداره مهندسی مستندات فنی ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺴﺎﻛﻮ، برای تسهیل دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻛﻠﻴﺪی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ‌ﻫﺎ به این مستندات، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ مجموعه ﺗﻌﻤﻴﺮاﺗﻲ «ﭼﺮاغ ﺳﻴﺎر» از بین دانشنامه اصلی کرده و شروع به تفکیک و تنظیم کتابچه‌های خلاصه‌ای برای هر خودرو کردند. این کتابچه‌ها در اوﻟﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺧﻮدروﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ‌ها کاربردهای بیشتری دارد، به عنوان مثال، همکاران برق‌کار می‌توانند از روی این راهنما، متوجه شوند که در صورت عدم روشن شدن خودرو، چه فیوز یا فیوزهایی از جعبه فیوز می‌بایست بررسی شوند تا برای دفعات بعدی آن را به خاطر بسپارند.

وی ادامه داد: اولین کتابچه این مجموعه برای خودرو پژو ۲۰۰۸ آماده شده و امیدواریم تا انتهای سال جاری مستندات مربوط به پژو ۳۰۱، ۵۰۸، انواع مدل‌های خودرو هایما، دانگ‌فنگ و … نیز به بهره‌برداری برسد.

امیدی در پایان گفت: تسریع در عیب‌یابی خودرو و به طبع آن تسریع در تعمیر و تحویل خودروها، از جمله اقداماتی است که باعث افزایش رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش می‌شود و تلاش تمام همکاران در مجموعه ایساکو بر مبنای اصل رضایت‌مندی مشتری از خدمات برنامه‌ریزی شده است.

768