درخواست احداث نمایندگی مجاز

خطا...!!! اطلاعات مربوط به مقادیر زیر را بررسی نمایید

 • نوع درخواست

 • نوع متقاضی

 • جنسیت

 • نام

 • نام خانوادگی

 • نام پدر

 • تاریخ تولد

 • کد ملی

 • شماره شناسنامه

 • نام اقتصادی

 • شناسه ملی

 • شماره ثبت

 • کد اقتصادی

 • وضعیت سربازی

 • مدرک تحصیلی

 • رشته تحصیلی

 • رشته تحصیلی مرتبط است؟

 • پیش شماره

 • تلفن

 • همراه

 • پست الکترونیک

 • استان

 • شهر

 • بخش

 • منطقه شهرداری

 • کد پستی

 • نشانی

 • تصویر متقاضی

 • سوء پیشینه

 • تمکن مالی

 • میزان سرمایه

 • شغل

 • نوع ملک

 • نوع مالکیت

 • کاربری ملک

 • جواز کسب

 • بنای قابل استفاده

 • مساحت ملک

 • عرض ملک در مجاورت خیابان

 • ابعاد

 • مدت قرارداد اجاره

 • موقعیت جغرافیایی

 • نزدیک ترین نمایندگی

 • فاصله تا نزدیک ترین نمایندگی

 • موقعیت مکانی

 • طول جغرافیایی

 • عرض جغرافیایی

 • استان

 • شهر

 • بخش

 • آدرس پستی

 • کد پستی

 • منطقه شهرداری

 • موقعیت مکانی

 • آب

 • برق

 • گاز

 • تلفن

  رزومه و سوابق کاری متقاضی

 • سایپا

 • پارس خودرو

 • خودروهای سنگین

 • سایر خودرو های خارجی

  فعالیت فعلی متقاضی

 • فروش قطعه و لوازم یدکی

 • تعمیرات خودرو

 • فروش خودرو

 • سایر

چنانچه از صحت و درستی اطلاعات وارد شده اطمینان دارید، جهت ذخیره بر روی دکمه ذخیره کلیک نمایید

بدین وسیله صحت و درستی اطلاعات وارد شده را تأیید می نمایم