36 عدد فیلم یافت شد

با تو تا حرم ۱ – لنت ترمز

شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو، همزمان با همایش پیاده‌روی اربعین [...]

0 بازدید

با تو تا حرم ۲ – تسمه دینام

شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو، همزمان با همایش پیاده‌روی اربعین [...]

0 بازدید

با تو تا حرم ۳ – عملکرد آینه‌ها و گرمکن

شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو، همزمان با همایش پیاده‌روی اربعین [...]

0 بازدید

با تو تا حرم ۴- پارک خودرو

شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو، همزمان با همایش پیاده‌روی اربعین [...]

0 بازدید

با تو تا حرم ۶ – سوییچ و دزدگیر خودرو

شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو، همزمان با همایش پیاده‌روی اربعین [...]

2 بازدید

با تو تا حرم ۷ – روغن هیدرولیک

شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو، همزمان با همایش پیاده‌روی اربعین [...]

2 بازدید

با تو تا حرم ۸ – کفپوش‌های استاندارد

شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو، همزمان با همایش پیاده‌روی اربعین [...]

0 بازدید

با تو تا حرم ۹ – بالابراتوماتیک شیشه‌ها

شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو، همزمان با همایش پیاده‌روی اربعین [...]

1 بازدید

با تو تا حرم ۱۰ – تسمه تایم

شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو، همزمان با همایش پیاده‌روی اربعین [...]

0 بازدید

با تو تا حرم ۱۱- تیغه برف پاک‌کن

شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو، همزمان با همایش پیاده‌روی اربعین [...]

0 بازدید

با تو تا حرم ۱۲- روغن گیربکس و کاسه نمد

شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو، همزمان با همایش پیاده‌روی اربعین [...]

0 بازدید

با تو تا حرم ۱۳- بررسی آمپر بنزین

شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو، همزمان با همایش پیاده‌روی اربعین [...]

0 بازدید

با تو تا حرم ۱۴- بررسی سیستم خنک کننده خودرو

شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو، همزمان با همایش پیاده‌روی اربعین [...]

2 بازدید

با تو تا حرم ۱۵- اطمینان از صحت باطری پیش از سفر

شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو، همزمان با همایش پیاده‌روی اربعین [...]

0 بازدید

با تو تا حرم ۱۶- ریپ زدن و سیستم برقی خودرو

شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو، همزمان با همایش پیاده‌روی اربعین [...]

1 بازدید

با تو تا حرم ۱۹- همراه داشتن لوازم تعویض لاستیک خودرو

شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو، همزمان با همایش پیاده‌روی اربعین [...]

0 بازدید

با تو تا حرم ۲۰- پیشگیری از آسیب به پمپ بنزین خودرو

شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو، همزمان با همایش پیاده‌روی اربعین [...]

1 بازدید

با تو تا حرم ۲۱ – بررسی فیلتر هوای موتور خودرو

شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو، همزمان با همایش پیاده‌روی اربعین [...]

0 بازدید

با تو تا حرم ۲۲- رعایت فاصله جانبی در پارکینگ

شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو، همزمان با همایش پیاده‌روی اربعین [...]

1 بازدید

با تو تا حرم ۲۳- پارک خودرو در مکان مناسب و بخاطر سپردن محل پارک

شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو، همزمان با همایش پیاده‌روی اربعین [...]

0 بازدید

با تو تا حرم ۲۴- پارک خودرو در مکان مناسب و بخاطر سپردن محل پارک

شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو، همزمان با همایش پیاده‌روی اربعین [...]

1 بازدید

با تو تا حرم ۲۵- بررسی سر باطری‌ها

شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو، همزمان با همایش پیاده‌روی اربعین [...]

0 بازدید

با تو تا حرم ۲۶ – بررسی باطری و اتصالات

شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو، همزمان با همایش پیاده‌روی اربعین [...]

1 بازدید

با تو تا حرم ۲۷- توجه به علایم هشدار دهنده صفحه کیلومتر

شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو، همزمان با همایش پیاده‌روی اربعین [...]

0 بازدید

با تو تا حرم ۲۹- چک کردن واشر سر سیلندرها

شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو، همزمان با همایش پیاده‌روی اربعین [...]

2 بازدید

با تو تا حرم ۳۰- به خاطر سپردن جای پارک خودرو

شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو، همزمان با همایش پیاده‌روی اربعین [...]

1 بازدید

با تو تا حرم ۳۱- بررسی دریچه گاز خودرو

شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو، همزمان با همایش پیاده‌روی اربعین [...]

1 بازدید

با تو تا حرم ۳۲- بررسی قفل مرکزی سیستم دزدگیر

شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو، همزمان با همایش پیاده‌روی اربعین [...]

3 بازدید

با تو تا حرم ۳۳- مراقبت از سوییچ خودرو

شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو، همزمان با همایش پیاده‌روی اربعین [...]

1 بازدید

با تو تا حرم ۳۴- تنظیم دهانه چرخ ها

شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو، همزمان با همایش پیاده‌روی اربعین [...]

5 بازدید

با تو تا حرم ۳۵- مراقبت از سوییچ خودرو

شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو، همزمان با همایش پیاده‌روی اربعین [...]

0 بازدید

با تو تا حرم ۳۶- کنترل سیستم برق خودرو

شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو، همزمان با همایش پیاده‌روی اربعین [...]

1 بازدید

با تو تا حرم ۳۷- سیستم خنک کننده و ضد یخ

شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو، همزمان با همایش پیاده‌روی اربعین [...]

1 بازدید

با تو تا حرم ۳۸- همراه داشتن کد رمز و سوییچ

شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو، همزمان با همایش پیاده‌روی اربعین [...]

2 بازدید

با تو تا حرم ۳۹- کاهش حساسیت دزدگیر در پارکینگ برای جلوگیری از خالی شدن باطری

شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو، همزمان با همایش پیاده‌روی اربعین [...]

195 بازدید

با تو تا حرم ۴۰- عدم دریافت کمک از افراد متفرقه

شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو، همزمان با همایش پیاده‌روی اربعین [...]

2 بازدید