مزایده و مناقصه

آگهی مزایده عمومی فروش ملک مازاد به شماره 2-1401

آگهی مزایده عمومی فروش ملک مازاد به شماره 2-1401

1401/09/13
شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو- ایساکو در نظر دارد ملک مازاد خود را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند.
ادامه مطلب