en
کمک فنر عقب
کمک فنر عقب
کمک فنر عقب
کمک فنر عقب

کمک فنر عقب

rear shock absorber

کمک فنر یکی از اجزای اصلی سیستم تعلیق است که هماهنگونه که از نام آن پیداست وظیفه آن گرفتن ارتعشات فنر میباشد. این قطعه یک وسیله هیدرولیکی لوله مانند است که در نزدیکی هر چرخ نصب می شود تا نوسانات فنر ها را کنترل.یک سمت آن به بدنه خودرو و سمت دیگر آن به قطعه ای متحرک از سیستم تعلیق، مانند پوسته اکسل یا طبق متصل است.در این وضعیت حرکت فنر سبب افزایش و کاهش طول کمک فنر می شود.