en
گردگیر فرمان
گردگیر فرمان
گردگیر فرمان

گردگیر فرمان

گردگیر قطعه ای است که وظیفه اصلی آن محافظت از قطعات داخلی در برابر ریزگردها و غبار و گردهای موجود در هوا است شامل قطعاتی می شود که روغن کاری شده و یا گیریس کاری شده اند و بابت جلوگیری از پس دادن روغن موجود در قطعات است.صحت عملکرد این قطعه در افزایش عمر و راندمان قطعه اصلی نقش بسزایی دارد.